اگر خیلی برای لاغر شدن عجله دارید باید چه کنید

سه قدم موثر کاهش وزن

▪ کاهش میزان غذای هر وعده
▪ معرفی راه های کاهش وزن بدون گرسنگی
▪ بهبود سرعت متابولیسم شما به طور همزمان
کاهش مصرف شکر و نشاسته در طی رژیم لاغری سریع
مهمترین مرحله از رژیم لاغری کاهش مصرف شکر و نشاسته (کربوهیدراتها) است. غذایی هستند که نسبت به سایرین سبب ترشح زیاد انسولین می شوند. اگر نمیدانستید، انسولین یکی از اصلی ترین هورمونهای ذخیره چربی در بدن است.
هنگامی که ترشح انسولین کم شود چربی فرصت بهتری را برای خروج از حالت ذخیره پیدا کرده و بدن به جای سوزاندن کربوهیدرات، شروع به سوزاندن چربی میکند.
فایده دیگر کاهش میزان انسولین این است که کلیه های شما سدیم اضافی را به همراه آب دفع کرده و بنابراین وزن اضافی آب از شما در طی رژیم لاغری سریع خارج می شود. به خاطر ه

اگر خیلی برای لاغر شدن عجله دارید باید چه کنید