اگر سلامتی خود را دوست دارید با شکم سیر کار کنید

اگر معده افراد شاغل در زمان کاری کاملا پُر باشد، احساس کسالت و تنبلی مانع از عملکرد درست آنان می‌شود. با توجه به این نکات، افراد شاغل باید تغذیه استاندارد داشته باشند و از افراط و تفریط پرهیز کنند.
هیچ فردی نباید در زمان رسیدگی به وظایف شغلی گرسنه باشد، چون گرسنگی به‌راحتی افراد شاغل را به دردسر می‌اندازد. مطالعات نشان داده‌اند که همزمان با پایین آمدن سطح قند خون، تمرکز هم ضعیف می‌شود و دامنه حواس نیز محدودتر می‌گردد.
چنین مشکلاتی واقعا برای ذهن مضر هستند.
افرادی که ناهار سنگین و پُرچرب می‌خورند، به‌اندازه افراد گرسنه با اختلال در تمرکز مواجه می‌شوند.
هر کدام از شبکه‌های اجتماعی مجازی، ایمیل‌ها، پیام‌ها و انواع سرگرمی‌های اینترنتی، برای ایجاد اختلال در تمرکز افراد کافی هستند. مطالعات نشان داده‌اند که وقتی افراد برای سرک کشیدن به شبکه‌های اجتماعی، آنلاین می‌شوند، خیلی طول می‌کشد تا دوباره به فعالیت کاری خودشان برگردند.
چنین اتفاقی درنهایت تمرکز افراد شاغل در محل کار را مختل می‌کند. بنابراین، اگر فعالیت کاری شما به اینترنت نیازی ندارد، حتما از فضای آنلاین دور بمانید.

اگر سلامتی خود را دوست دارید با شکم سیر کار کنید