اگر مشکل معده دارید به سمت چپ بخوابید

خوابیدن بر روی سمت چپ بدن در بسیاری از مشکلات برای شما نقش نجات دهنده دارد .بهتر است بدانید که خوابیدن بر روی پشت باعث می‌شود که به سختی تنفس کنید این موضوع برای افراد مبتلا به آسم و آپنه خواب بسیار خطرناک است.

گفتنی است خوابیدن بر روی سمت راست بدن نیز مشکلات دستگاه گوارش را چندین برابر می‌کند، این درحالی است که خواب بر روی سمت چپ علائم خطرناک این ارگان را از بین می‌برد.
از خواص خوابیدن بر روی این قسمت از بدن باید گفت که سمت چپ به دلیل غالب بودن بر غدد لنفاوی باعث فیلتر سموم، دفع ضایعات و مایع لنف از طریق مجرای سینه و غدد لنفاوری می‌شود.
گفتنی است خوابیدن بر روی سمت راست بدن ممکن است سیستم لنفاوی را سست تر کند و بالطبع آن فیلتر سموم به خوبی عمل نکرده و با گذشت زمان میزان ساخت سموم در بدن افزایش یافته و خطر ابتلا به بیماری‌های کشنده گسترش می‌یابد.
راهکارهای پیشنهادی برای آنکه خود را به خوابیدن به این سمت بدن عادت دهید می‌توانید در سمت راست بدن خود چراغی کوچک روشن کرده تا اینگونه مجبور شوید که به سمت چپ متمایل گردید.

اگر مشکل معده دارید به سمت چپ بخوابید