باورهای غلط درباره قدرت مغز از زمان های قدیم با دلیل

▪ رشد مغز در سنین بالا متوقف می‌شود
از دیرباز این دیدگاه که شما با داشته‌هایتان متولد می‌شوید و نمی‌توانید در این مورد کاری کنید، وجود داشته است، اما پیشرفت‌های هیجان‌انگیز در تحقیقات علمی نشان می‌دهد می‌توانید شرایط را آن گونه که دوست دارید تغییر داده و به بهترین شکل ممکن در آورید.
در واقع مغز شکل‌پذیری خاصی دارد و شما می‌توانید آن را تغییردهید. تحقیقات نشان می‌دهد در هر سنی که باشید؛ می‌توانید کارهایی انجام دهید و وضعیت را تغییر دهید.
▪ با افزایش سن مغزتان پیر می شود
شواهد اخیر نشان می‌دهد که چنین چیزی صحت ندارد، در واقع، با بررسی حافظه فعال در افراد ۵ تا ۸۵ ساله مشخص شده است که رشد مهارت‌های حافظه فعال تا پس از بیست سالگی ادامه پیدا می‌کند و بعد از سی سالگی به بالاترین حد خود می‌رسد در حقیقت، مهارت‌های حافظه‌ فعال افت بسیار ناچیزی دارند.
حافظه فعال افراد در دهه ششم عمرشان شبیه حافظه فعال آنها در دهه دوم عمرشان است.
▪ تاثیر هر نوع برنامه‌ پرورش مغز یکسان است
متاسفانه بسیاری از برنامه‌ها ادعا می‌کنند که قادرند مغزتان را تقویت کنند اما همه آنها به یک میزان موثر نیستند.
▪ تنها روش خاصی بر عملکرد مغزتان تاثیر مثبت دارد
مغز از قسمت‌های متنوع و مختلفی تشکیل شده است که باعث می‌شود، همانند یک ماشین پویا و فعال باشد.
به خاطر داشته باشید تنها یک روش نیست که می‌تواند بر عملکرد مغز تاثیر بگذارد و از روش‌های مختلفی می توانید برای تقویت قسمت‌های مختلف مغز بهره ببرید.

باورهای غلط درباره قدرت مغز از زمان های قدیم با دلیل