▪ تایید کردن و اعتبار بخشیدن:
با انجام دادن این روش ساده خیلی شگفت زده می شوید. یکی از دلایلی که افراد مقاومت می کنند اجساس شنیده نشدن و درک نشدن است و حس می کنند کسی به آنها گوش نمی دهد و تایید نمی شوند. شما باید او را تایید کنید و به او احساس مهم بودن بدهید.
▪ مثل آنها فکر کنید:
فقط کافی است یک لحظه تصور کنید که مثل او هستید. اگر شما در وضع آنها باشید چه می کنید؟ این نکته به شما کمک می کند زیرا بیشتر مردم یک نقطه نظر دارند که مشکلات خودشان را بزرگ می پندارند.
▪ اصرار و مقاومت نکنید:
این موضوع درست است و بسیار دیده اید که اگر در مقابل بعضی ها مقاومت کنید، انها نیز بیشتر در مقابل شما مقاومت می کنند و بهتر است وقت شما را بیشتر صرف کنید و از آنها سوالاتی بپرسید تا دیدگاهشان را بهتر درک کنید این به شما کمک می کند که با آنها رابطه برقرار کنید.
▪ هنگامی که به آنها گوش میدهید ، کمی سر خود را کج کنید.
ما به جز ادا کردن کلمات می توانیم با استفاده از زبان بدن هم با طرف مقابل ارتباط برقرار کنیم زمانی که سر خود را کمی کج می کنیم به طرف مقابل حس شنیده شدن می دهیم.
▪ عاقبت و حاصل کار خود را بدانید:
قبل از رابطه برقرار کردن باید کمی صبر کنید و به اینکه چگونه می خواهید طرف مقابل را تسکین بدهید فکر کنید و همچنین فکر کنید که چگونه می توانید به او اعتبار دهید و در نهایت باید انعطاف پذیر باشید.
▪ احساس کنید که قرار است درس بزرگی بگیرید:
اغلب اوقات یک درس بسیار بزرگتر از وضعیت های مختلف در زندگی برای یادگیری ما کنار گذاشته شده است از جمله قرار گرفتن در مقابل شخصی دشوار و سرسخت این میتواند به شما نشان دهد و یاد بگیرید که چگونه به طور کلی با مردم ارتباط برقرار کنید.
▪ از نفوذ استراتژیکی استفاده کنید:
افرادی که مبتلا به بیماری دشواری و سرسختی هستند ، را پیدا کنید و بررسی کنید که آیا میتوانید به آنها کمک کنید و تاثیر گذار باشید.
▪ یک پیوند ایجاد کنید:
گاهی اوقات شما می توانید موضوع را تغییر دهید و در مورد چیزی کاملا متفاوت از موضوعی که دارید برای ایجاد یک پیوند با شخص موافقت کنید. حتی یک پیوند منفی ممکن است این ترفند را انجام دهد، اما مراقب باشید که اتصال منفی ایجاد نکنید.
بهترین تکنیک برای مبارزه با افراد سرسخت
▪ وضعیت را سهل کنید :
منفی نباشید ، پاسخ های بزرگ و پاسخ های ایمیل طولانی می تواند یک وضعیت دشوار را بدتر کند در پاسخ به رفتار این افراد، یک پاسخ طولانی و بزرگ ندهید، در عوض به آرامی به آن گوش دهید. به فرد حس دفاعی ندهید ،،اما احساس کند که فهمیده و درک کرده شده است.
▪ الگو را قطع کنید:
مردم اغلب مانند روبات رفتار می کنند ما در همه زمان ها فعال می شویم و اغلب به یک داستان که در سر ما حلقه می زند واکنش نشان می دهیم هنگامی که با کسی یا چیزی به مشکل برمیخوریم، و یا کاملا مخالف هستیم، الگو قطع میشود و یک سوال به طور کامل از موضوع خارج را میپرسیم. این داستان ذهنی شما را خنثی می کند، و شما می توانید به طور فعالانه تر، به جای دفاع، به وضعیت نزدیک شوید.

با آدم های لجباز چطور باید رفتار کرد