برای رفتن به استخر چه قانون هایی باید رعایت شوند

از ورود افراد مبتلا به بیماری های پوستی و زخم های مترشحه، چشمان ملتهب و عفونی، سرماخورده و یا عفونت های دیگر باید ممانعت به عمل آید.
تمام افرادی که از استخر استفاده میکنند باید پیش از ورود به آب استحمام کنند و بدن را به طور کامل با آب گرم و صابون شستشو دهند.
به افراد یادآوری گردد که پیش از استحمام از توالت استفاده کنند.
تف کردن، ادرار، آب دهان پاشیدن و… در استخر اکیدا ممنوع می باشد.
استفاده از کلاه شنا به ویژه برای شیرجه روها باید توصیه شود.
برای پیشگیری از شوک و سنکوپ باید ابتدا سر را با آب سرد خیس کرد.
از رفتن افراد ناآشنا به فنون شنا به منطقه عمیق باید جلوگیری شود.

برای رفتن به استخر چه قانون هایی باید رعایت شوند