بعد از بیدار شدن از خواب شبانه رختخوات خود ر مرتب نکنید

مرتب نکردن رختخواب شاید کمی اعصاب را به هم بریزد و زیبایی خانه را به هم بزند ولی این مرتب نکردن سبب کمک به سلامتی خواهد شد.

مرتب کردن رختخواب بلافاصله پس از برخاستن از خواب ، باعث رشد و نمو ذرات و کرم های ریز یا شپش در آن می شود.اگر رختخواب خود را همزمان با طلوع آفتاب مرتب کنید، ملحفه نازک روی تخت شما بیش از میلیون ها غبار و کرم ریز را به دام خواهد انداخت.
این ذرات که روی تخت شما زندگی میکنند ، از سلول های مرده پوست و تعریق شما تغذیه میکنند و بطور بالقوه مشکلاتی مانند حساسیت و آسم ایجاد میکنند.در حالی که تخت نا مرتب بیشتر در معرض هوای تازه و نور است و این شرایط می تواند به کشتن موجودات ریز بهتر کمک کند.زمانی که افراد تخت خود را بلافاصله پس از بیدار شدن مرتب میکنند ، گرمای بدن و سلول های مرده پوست روی تمام تخت باقی میماند لذا توصیه می شود که تخت خود را نا مرتب گذاشته و اجازه دهید که در معرض نور و هوای تازه قرار بگیرد تا به این طریق ذرات و کنه ها بطور کامل از بین بروند.
گفتنی است،زمانی که افراد در خواب هستن بدن آن ها مقدار زیادی عرق تولید میکند که به طور میانگین در هر شب به میزان یک لیتر می رسد،این رطوبت بستر مناسبی را برای رشد و نمو ذرات و موجودات ریز فراهم می آورد.

بعد از بیدار شدن از خواب شبانه رختخوات خود ر مرتب نکنید