بعضی آدم ها چطور همیشه و در هر شرایطی مثبت فکر میکنند

▪ در برابر حقیقت مقاومت نمیکنند
افراد مثبت اندیش می دانند که باید با حقیقت روبه رو شوند و با آن کنار بیایند، چون عذر و بهانه ها هیچ وقت راهکاری برای مسائل ناخوشایند به دست نمی دهند.
▪ ناراحتی ها را به دل نمی گیرند
افراد مثبت اندیش درک میکنند که ناراحتی ها و رنجش ها در زندگی تنها باعث رنج مکرر و بی پایان می شوند، به همین دلیل هم آنها را به دل نمی گیرند. آنها ترجیح می دهند مسائل مربوط به گذشته را بپذیرند و فراموش کنند تا بتوانند با درس هایی که از آن رویدادها گرفته اند، قدمی به پیش بردارند.
▪ لطف های کوچک را فراموش نمیکنند
شما هم خیلی راحت چیزهای کوچک را از یاد می برید؟ حتما همینطور است. اما افراد مثبت اندیش به چنین رفتاری عادت نمیکنند. در عوض آنها بابت هر لطف و مرحمتی که ببینند، فارغ از اینکه کوچک یا بزرگ باشد مراتب قدردانی و سپاس خود را بیان میکنند. آنها می دانند که چقدر ساده لوحانه است اگر فکر کنند با داشتن وسایل و امکانات بیشتر، احساس خوشبختی خواهند کرد، آن هم وقتی که با داشته های فعلی خودشان این حس را ندارند.
▪ مشکلات را واقعا مشکل نمی بینند
افراد مثبت اندیش کلمه مشکل را به عنوان چالش می شناسند. آنها اعتقاد دارند که باید هر سدی را به عنوان فرصتی بشناسند و باید راهی برای آن کشف کنند. افراد مثبت اندیش شانس خود را برای به چالش کشیدن خود امتحان میکنند و زندگی خود را بهبود می دهند.
▪ خودشان واقعیت را می سازند
افراد مثبت اندیش می دانند با پشتکار و جدیت هر چیزی امکان پذیر است، به همین خاطر هم آنها خودشان واقعیت را می سازند.
▪ دستیابی به موفقیت زمان می برد
آنها می دانند که هر چیزی که ارزش داشته باشد، مستلزم تلاش سخت و مداوم است. افراد مثبت اندیش با این واقعیت مشکلی ندارند که دستیابی به موفقیت کمی بیشتر از آنچه دوست دارند، زمان می برد.
▪ خسته و بی حوصله نمی شوند
بی حوصلگی جایی است که خلاقیت و نوآوری را به مرگ می کشاند. افراد مثبت اندیش نسبت به هرچیزی که اطراف شان وجود دارد، علاقه پیدا میکنند. آنها دنیا را با اشتیاق و کنجکاوی مورد کاوش قرار می دهند و هر چه میتوانند سوالات متعددی را مطرح میکنند.
▪ افکار منفی را از خود دور میکنند
افراد مثبت اندیش خودشان را تسلیم ترجیع بند افکار منفی و خودشکنانه نمیکنند. وقتی یک فکر منفی به ذهن آنها وارد می شود، به خودشان یادآوری میکنند،اگر این فکر آنقدر بد است که آرزویش را حتی برای دشمنم هم نمی کنم، پس نباید در مورد خودم چنین فکری داشته باشم.
▪ خودشان را با دیگران مقایسه نمیکنند
افراد مثبت اندیش درک میکنند که هر فردی شخصیت متفاوت خود و راه پیشرفت خود را دارد، پس خودشان را با دیگران مقایسه نمیکنند. آنها از بابت داشته ها و اعمال شان به خود اعتماد دارند و به جای اینکه به رفتار و اعمال دیگران توجه نشان دهند، بیشتر توجه خود را معطوف به بهبود زندگی خودشان میکنند.
▪ با آدم های منفی باف دوست نمی شوند
افراد مثبت اندیش اجازه نمی دهند افراد منفی باف و سمّی آنها را به سمت خودشان بکشند. برعکس، آنها دور خود را با دیگر افراد مثبت اندیش پر میکنند. چرا افراد مثبت اندیش باید وقت شان را با افرادی بگذرانند که مدام راجع به هر چیزی شکایت میکنند و پشت سر همه حرف میزنند؟ آنها می دانند که هیچ پاسخ خوبی برای این پرسش وجود ندا

بعضی آدم ها چطور همیشه و در هر شرایطی مثبت فکر میکنند