بهترین راهنمایی برای کوتاه کردن ناخن نوزاد

▪ از همسرتان بخواهید در حالیکه شما ناخن کودک را کوتاه می‌کنید، او را بگیرد.
▪ مکانی یا موقعیتی را برای کوتاه کردن ناخن کودک انتخاب کنید که کودک در آن وضعیت آرامتر است، مثلا روی پاهای‌تان یا در گهواره.
▪ می‌توانید صبر کنید تا کودک به خواب رود.
▪ سعی کنید به جای استفاده از ناخن گیر از سوهان ناخن برای کوتاه کردن ناخن کودکان استفاده کنید.
▪ اگر هنگام ناخن گرفتن، اندکی خونریزی ایجاد شد، نترسید. ناحیه با یک گازاستریل پاک کنید، اما لازم نیست آن را پانسمان کنید. نوزاد ممکن است بانداژ را در بیاورد و این شی خطر خفگی را دارد.
▪ ناخن ‌های کودک را دست کم هفته‌ای یک بار بگیرید،‌ یا اگر سرعت رشد ناخن بیشتر است، با فواصل کمتر این کار را انجام دهید.

بهترین راهنمایی برای کوتاه کردن ناخن نوزاد