بهترین راه خشک کردن لباس شسته شده در خانه بدون حیاط و بالکن

در فصول سرد سال می توانید لباس های خیس را جهت خشک شدن در کنار یک منبع گرما مانند رادیاتور، شومینه یا بخاری و در فصول گرم سال نزدیک به پنجره، در مجاورت مسیر هوا و نور قرار دهید.

در گذشته لباس ها در زیر نور آفتاب و با وزش باد خشک می شدند که این نور آفتاب تا حدی خاصیت ضدعفونی کننده داشت اما امروزه علاوه بر عدم امکان پهن کردن لباس خیس در فضای آزاد برای بسیاری از خانواده ها، آلودگی هوا و ذرات آلوده موجود در هوا باعث می شود بسیاری از افراد حتی با وجود داشتن بالکن، لباس خود را در فضای آزاد پهن نکنند زیرا کسانی که دارای پوست های حساس هستند به سرعت دچار آلرژی و قارچ می شوند
هنگام خشک کردن لباس ها در منزل به دلیل پخش شدن بوی مواد شوینده در داخل خانه باید بیشتر مراقب باشید که از مواد شوینده بیش از حد نیاز استفاد ننمایید زیرا ممکن است لباس ها به خوبی آبکشی نشوند و ایجاد حساسیت و آلرژی نمایند.
▪در صورتیکه لباس های زیر خود را نیز به همین طریق و در منزل خشک مینمایید حتماً قبل از استفاده، اتوکشی نمایید تا حرارت زیاد اتو منجر به کشته شدن میکروب ها و قارچ ها شود و یا بهتر است در صورت امکان، این لباس ها را در هوای آزاد خشک نمایید اما مدت زمان باقی ماندن در هوای آزاد زیاد نباشد و به محض اینکه لباس ها خشک شد جمع آوری شود.

بهترین راه خشک کردن لباس شسته شده در خانه بدون حیاط و بالکن