بهترین سن برای داشتن دندان های مرتب در کودکان

در سنین پایین دو اتفاق خیلی مهم می افتد: تغییر دندان های شیری به دندان های ثابت و دوم تغییرات رشدی. در فک پایین مسیر مستقل رشدی وجود دارد. برای همین ناهنجاری های فک و دندان بیشتر به سنین پایین مربوط می شود. در کسانی که این ناهنجاری ها وراثتی است، پیشگیری چندانی وجود ندارد ولی در کسانی که ناهنجاری های فک نقش محیطی دارد، عوامل پیشگیری کننده نیز مطرح می شود.
سه مقطع دندانی داریم، در یک مقطع دندان های شیری هستند، در مقطع دیگر دندان های شیری و دائم مخلوط بوده و مقطع آخر دندان های ثابت جایگزین می شوند. زمان رویش دندان های شیری زمان طلایی برای پیشگیری از این ناهنجاری ها است. یعنی از سن ۶ سالگی تا ۱۳ سالگی درمان های پیشگیری قابل انجام است.
در مورد ارتودنسی های ثابت و متحرک با استفاده از پلاک های متحرک می توان به کودک این امکان را داد که به راحتی این پلاک ها را از دهان خارج کند، غذا بخورد یا مسواک بزند. زمان استفاده از این پلاک ها کلا در سنین پایین است.
ولی بعد از ۱۳ سالگی که دیگر دندان شیری وجود ندارد و همه دندان ها ثابت هستند، باید از پلاک های ثابت استفاده کرد.
معنای ارتودنسی فقط سیم ثابت روی دندان نیست و هر دو نوع ثابت و متحرک را در بر می گیرد،حتی گاهی اوقات بسته به مشکل دهان، هر دو نوع با هم باید استفاده شوند.

بهترین سن برای داشتن دندان های مرتب در کودکان