به اندازه آب نخوردن چه عواقبی برای سلامتی دارد

لازم است بدانیم که چه موقع باید مصرف آب خود را افزایش دهیم. این همان جایی است که مرکز تشنگی مغز که در هیپوتالاموس قرار گرفته است، وارد عمل می‌شود. این بخش به‌طور پیوسته با رگ‌های خونی در ارتباط است تا میزان آب بدن را کنترل کند و هر زمان که این آب از حد طبیعی خود پایین می‌آید، مغز فرد به اون یادآوری کند که باید آب بنوشد.
اگر آب ننوشید چه اتفاق خواهد افتاد؟
پاسخی که در اینجا می‌دهیم در طی یک روز اتفاق نمی‌افتد؛ پیامدهای ننوشیدن آب کافی پس از سپری شدن اندکی زمان خود را نشان می‌دهد؛ با این حال در صورت ننوشیدن آب و نرسیدن آب به بدن، یک مغز تشنه بازده ای کمتری دارد.

به اندازه آب نخوردن چه عواقبی برای سلامتی دارد