بچه ها از چه سنی درباره آینه می فهمند

تشخیص خود در آینه یکی از تست هایی است که نشان دهنده رشد شخصیتی کودک است.

اگر کودک را در برابر آینه قرار دهیم، آیا خودش را تشخیص میدهد؟
• کودکان شش ماهه تا یکساله، کودک داخل آینه را بصورت یک همبازی برای خود می دیدند و گرچه از دیدن او هیجان زده میشوند، اما تشخیص نمی دهند که آن کودک داخل آینه، خودشان هستند
• کودکان در ۱۸ ماهگی، کم کم تشخیص میدهند که کودکی که در آینه است خودشان هستند و در این سن برای پاک کردن رژ لب از روی بینی خود تلاش میکنند. در ۱۸ ماهگی حدود ۵۰ درصد و در ۲۴ ماهگی حدود ۶۵ درصد کودکان به این تشخیص می رسند.

بچه ها از چه سنی درباره آینه می فهمند