ترفندهایی برای داشتن موهای براق و خوش حالت

با رعایت این نکات به سادگی می توانید موهایی شفاف ، براق و درخشان داشته باشید . برس کشیدن مو : * موهایتان را به آرامی برس بکشید ،اگر موهایتان گرهخورده اند سعی نکنیدبا شدت و خشونت در استفاده ازبرس گره موهای تان را باز کنید، انها را به ارامیاز هم باز کنید . * هفته ای دو بار ، هنگامی که موهایتان را شانه میکنیدبهانتهایموهایتانکرم های محافظت کنندهیا تقویت مو راماساژدهید. * از بورس هایی کهدانه های(شانه های) تیزدارند استفاده نکنید . همچنین برسهای پلاستیکی زیرا این برس های به موهایتان حالت الکتریسته ای می بخشند .توصیه میشود از برس هایی استفاده کنید کهدانه های(شانه های )نرم یا چوبی دارند . * انتهای موهایتان را هر چند ماه یکبارکوتاه کنید ، تا از مو خوره و ریزش بیش از حد آن پیشگیری شود اما اگر با اینکار ریزش موهایتان کم نشد توصیه می کنیم موهایتان را کوتاه کنید . شست و شویمو : * توصیه می شود برای شستن موهایتان از شامپوهای مخصوص موهایحساس و شکننده استفاده کنید زیرا این شامپو ها مراقبت های بهتری را از موهای شمابعمل می آورند . * از مصرف شامپوهاییکه مخصوص کودکان هستند اجتناب کنید زیرا این شامپوهای تنها برای موهای ضعیف کودکانتولید شده اند و نمیتوانند موهای بزرگسالان را به خوبی تمیز کنند . * هیچ وقت اجازه ندهید شامپو بیش از ۲ دقیقه بر روی موهای شما بماند زیرا ریشه موهایتان را سست میکند به همین دلیلگفته می شود سریع موهایتان را بشوئید . * در هر بار استحمام ، تنها یک بار موهای تان را با شامپوشست شو دهید نه بیشتر زیرا شامپو ها دارای مواد شیمیایی هستند که در صورت مصرف زیادبه تار های موآسیب می رسانند . * موهای تان را با آب خیلی گرم یا سرد شست وشو ندهید ، موهایتان را با آب ولرم شست وشو دهید . در پایان استحمام و هنگامخروج ، چند ثانیه زیر دوش با آب سرد بمانید زیرا آب سرد باعث بسته شدن منفذهای پوستشما می شود .* موهایتان را به دقت آبکشی کنید تاهیچ گونه اثری از کف یا ذرات شامپو بر روی موهای شما باقی نماند . علت ریزش موهایم چیست ؟ ریزش موها امریاستکاملا طبیعیزیرا هر تار مو دارای عمری محدود و بسیار کوتاه است امابه سرعت تارجدید و تازه ای جایگزین موهای از بین رفته می شوند . اگر شدت ریزش موهایتانزیاد باشد نباید در این مورد سهل انگاری انجام دهید و اهمیتی به این موضوع ندهید : باید سریعا به یکمتخصص پوست و مو مراجعه کنید تا شما را یاری دهد . هورمون و استرسدو مسالهاساسی هستندکه در ریزش مو نقش مهمی را بازی میکنند . بعد از ایندو مورد مراقبت های نادرست، بیشترین آسیب را به موها می رسانند در پایان توصیه میکنیم که از خوردن هر گونه دارو و یا استعمال محلول و …بدون تجویز پزشک خودداریکنید .

ترفندهایی برای داشتن موهای براق و خوش حالت