ترفندهای انتخاب بهترین افترشیو مناسب برای آقایان

نوع پوست شما، افترشیو مناسب شما را تعیین میکند. اگر پوست چربی دارید، به دنبال افترشیوی باشید که پوست را خشک نگاه می دارد. اگر پوست خشکی دارید، افترشیوی انتخاب کنید که مرطوب کننده باشد.
همه اینها بستگی به نوع پوست شما دارد. اما با این وجود موادی هستند که باید از آنها خودداری کنید. افترشیوهایی که از الکل ساخته شده است یا حاوی الکل است، دشمن پوست شما است. این نوع افترشیو پوست شما را خشک و سفت میکند و مانع نفوذ هوا به پوست می شود.
درعوض افترشیوهایی بخرید که از مواد روغنی تهیه شده است و از مواد مرطوب کننده ترکیب شده است. به هر حال باید به این اصل کلی توجه کنید: اگر با استفاده از یک افترشیو سوزش و خارش ادامه داشت، نباید دیگر از آن استفاده کنید.

ترفندهای انتخاب بهترین افترشیو مناسب برای آقایان