ترفندهای انتخاب رنگ موی مناسب با صورت

به خواندن کاتالوگ رنگ مو قناعت نکنید یافتن رنگ موى مناسب ساده نیست. انتخاب رنگ دلخواه از روى کاتالوگ رنگ فروشگاه و خریدارى آن اقدامى نادرست است. رنگ مو را با توجه به رنگ طبیعى مو، رنگ چشم و پوست خود انتخاب کنید. رنگى که میبینید حاصل بازتاب نور از روى رنگدانه هاى رنگ شده ا ست.بنابراین یک رنگ یکسان روى موهاى مختلف نمودهاى متفاوتى دارد.
بهترین رنگها براى کسانى که پوست گندمگون و برنزه دارند: رنگهاى شیرى، گل بهى، مسى، کرم نخودى، قهو هاى، زرد سوخته، قهو ه اى مایل به قرمز، قهو هاى مایل به طلایى و رنگهاى آبى، سبزآبى، فندقى، عسلى، سبز کاهویى و زرد ا ست. در مورد پوستهاى روشن: هایلایت آبى، قرمز و براى پوستهاى صورتى و سرخ، رنگ کرم گلى، زیتونى تیره و قهو هاى تیره با سایه آبنوسى جلوه خاصى ایجاد خواهدکرد.
سطح رنگها را از درجه ۱ تا ۱۰ تقسیم بندى کرد ه اند.
رنگ درجه ۱۰ مو را روشن و درجه ۱ آن را تیره میکند . رنگ موى سیاه نور کمى را منعکس میکند و این درست برخلاف عملکرد رنگ موى بور است. وقتى که رنگ موهاى خود را روشن میکنید، هاله گرمى از رنگهاى زرد و قرمز دور شما دیده می شود به یاد داشته باشید که ترکیب رنگهاى زرد و قرمز، رنگ نارنجى را تولید خواهد کرد، نه رنگ دلخواه شما را.

بهترین رنگها برای پوست های مختلف

براى کسانى که پوست گندمگون و برنزه دارند، رنگهاى شیرى، گل بهى، مسى، کرم نخودى، قهو هاى، زرد سوخته، قهو هاى مایل به قرمز، قهو هاى مایل به طلایى و رنگهاى آبى، سبزآبى، فندقى، عسلى، سبز کاهویى و زرد است.
براى چشمهاى کهربایى یا قهو های، رنگ موهایى طلایی پرهاى لایت قرمز، قهو ه اى طلایى، قهو ه اى عسلى، فندقى، مسى و قهو ه اى سوخته مناسب است.
در مورد پوست هاى روشن ،هاى لایت آبى، قرمز و براى پوستهاى صورتى و سرخ، رنگ کرم گلى، زیتونى تیره و قهو هاى تیره با سایه آبنوسى جلوه خاصى ایجاد خواهد کرد.
براى چشمهاى آبى روشن، آبى خاکسترى، آبى تیره، سبز تیره، قهو هاى و مشکی، بهترین رنگ مو ارغوانی با ها ىلایت شرابى، پلاتینى، خاکسترى، قهوه اى، قهو ه اى تیره، مشکی و شیرى است.
سلیقه، قیمت، دوام انتخاب رنگ مو به مرغوبیت رنگ، سلیقه و خواسته شما و مدت زمانى که میخواهید آن رنگ روى موهایتان باقى بماند، بستگى دارد.اغلب زنان از رنگهاى تیره شروع میکنند و بعد از هر بار رنگ یک درجه روش نتر از قبل را برمی گزینند. اگر رنگ موى انتخابى موهاى سفید شما را پوشش نمی دهد،ا ز رنگ مرغو ب تر و یک درجه بالاتر از رنگ موى اصلى خود استفاده کنید.

ترفندهای انتخاب رنگ موی مناسب با صورت