ترفندی برای خلاص شدن از نگرانی و اضطراب در چند دقیقه

می خواهیم شما را با یک تکنیک ژاپنی ۵ دقیقه ای آشنا کنیم. این روش با دستان فرد انجام می پذیرد؛ از این رو لازم است که انگشت های مرتبط با ترس، نگرانی، غم، عصبانیت و اعتماد به نفس را بشناسید. تصویر زیر نشان دهنده این ارتباط است.

برای ایجاد تعادل در احساسات خود، انگشت موردنظر را با دست مقابل در دست بگیرید و همه انگشتان و شست خود را دور آن بتابانید. هر انگشت را به مدت یک تا دو دقیقه بگیرید. باید توجه داشته باشید که این روش فقط در مواقعی که احساسات برانگیخته هستند، کاربرد دارد.
برای آرام کردن مغز خود، انگشت شست را در وسط کف دست مقابل گذاشته و فشار کمی وارد کنید. به مدت دست‌کم یک دقیقه دستان خود را در این حالت نگه‌دارید.
این تمرینات را هرروز تکرار کرده و تعادل احساسی را به زندگی خود بازگردانید.

ترفندی برای خلاص شدن از نگرانی و اضطراب در چند دقیقه