این امتحان نشان می‌دهد شخصیت شما سازش‌پذیر هست یا نه؟
سازگار یا ناسازگار؟
توافق‌پذیری یا سازگاری، از تمایلات بین فردی و شخصیتی است. یک فرد توافق‌پذیر اساسا نوع دوست است، او نسبت به دیگران همدردی می‌کند و مشتاق است که کمک کند و باور دارد که دیگران نیز متقابلا کمک‌کننده هستند. در مقابل، فرد غیر سازگار، ستیزه‌جو، خودمدار و شکاک نسبت به دیگران بوده و بیشتر رقابت‌جو است تا همکاری‌کننده. ابعاد توافق‌پذیری شامل اعتماد، سادگی و رک‌گویی، نوع دوستی، همراهی،‌ تواضع و فروتنی و توانایی درک دیگران است. روابط زناشویی از جمله روابطی است که در آن توجه به این بعد حائز اهمیت است زیرا بیش از سایر ابعاد در نوع و کیفیت روابط زوجی تاثیرگذار است؛ به گونه‌ای که در مجموع از نتایج مطالعات مختلف چنین استنباط می‌شود که تقویت بعد توافق‌پذیری در افراد متاهل سبب کاهش هیجانات منفی، افزایش رضایت از رابطه و بهبود کیفیت روابط بین فردی آنها می‌شود.
این یا آن؟
دیده‌اید بعضی‌ها با هر جمعی می‌توانند کنار بیایند ولی بعضی‌ها در هر گروهی باید ساز خودشان را بزنند؟ این ویژگی شخصیتی در ازدواج خیلی مهم است. به هر حال دو نفری که ازدواج می‌کنند، یک خانواده یعنی یک گروه را تشکیل می‌دهند. چیزی که اسمش در خانواده «گذشت» است تا حدودی از همین توافق‌پذیری سرچشمه می‌گیرد و در مقابل، چیزی که اسمش «لجاجت» است از همان عدم توافق‌پذیری. قبول کنید که حتی اگر لجاجت همیشگی یک نفر و گذشت همیشگی فرد مقابل باعث ادامه زندگی شود، این زندگی را نمی‌شود زندگی عقلانی و منطقی و مناسب دانست. واقعا بهتر نیست که در لجاجت یا گذشت آدم‌ها شبیه هم باشند؟ ضمن اینکه یادتان باشد بیشتر مردم در حد وسط این ویژگی‌ها هستند؛ یعنی چیزی بین گذشت و لجاجت.
سازگارها این خوبی‌ها را دارند
توافق‌پذیری شامل ویژگی‌های زیر است:
قابل اعتماد بودن؛ کسانی که توافق‌پذیری بالاتری دارند، بیشتر قابل اعتماد هستند. در دوران نامزدی شناخت این ویژگی خیلی مهم است. اول باید قابلیت اعتماد خودتان را بسنجید و بعد ببینید که آیا طرف مقابلتان هم به همان اندازه قابل اعتماد است یا نه. یادتان باشد که فقط از یک رفتار نمی‌شود به این خصیصه پی برد؛ ویژگی‌های شخصیتی، خودشان را درموقعیت‌های گوناگون و زمان‌های متفاوت نشان می‌دهند.
درســتکاری؛ آدم‌هــای توافق پذیرترآدم های درستکارتری هم هستند. آنها لجاجتی با جمع ندارند که شیله پیله‌ای در کارشان باشد.
نوع دوستی؛ آدم های توافق‌پذیر، نوع‌دوست‌ترند. آنها ممکن است یکدفعه نیمی از پولشان را به یک گدا بدهند یا با وجود وقت کم، یک نابینا را از این طرف به آن طرف خیابان ببرند. این ویژگی هم جزئی از توافق‌پذیری است. درواقع آنها خواستار یاری رساندن به دیگران هستند، نه دشمنی با آنها.
پذیرش؛ آدم‌های توافق‌پذیر بیشتر از دیگران حرف‌های شما را می‌پذیرند. آنها ترجیح می‌دهند که با حرف شما موافق باشند تا اینکه جنگ و جدال راه بیندازند. شما حتما باید ببینید که با نامزدتان در این ویژگی چقدر مشترکید.
تواضع؛ آدم‌های توافق‌پذیر، متواضع‌تر از دیگران هستند. آنها نیازی نمی‌بینند که در یک جمع مغرور باشند. آنها همیشه فروتن هستند. یادتان باشد که یک آدم مغرور نمی‌تواند با یک آدم فروتن زندگی کند.
خوشبینی؛ آدم‌های توافق‌پذیر خوشفکرتر از دیگران هستند. آنها معمولا سویه مثبت اتفاقات را می‌بینند، نه سویه منفی را. ضمن اینکه آنها چون خودشان با جمع موافقند، حس می‌کنند که دیگران هم همین نظر مثبت را دارند. به همین دلیل معمولا کمتر به دیگران شک می‌کنند یا به دیگران بدبین هستند.
باید شکل هم باشید
روانشناسان معتقدند زوج‌هایی که شخصیت‌شان به هم شبیه‌تر باشد ازدواج پایدارتری دارند اما این شباهت شخصیتی یعنی چه؟ اصلا شخصیت یعنی چه؟ آیا رفتارهایی که دختر و پسر در دوران نامزدی‌شان دارند، نشانه ویژگی شخصیتی‌شان است؟ آیا این رفتارها فقط یک ویترین اجتماعی است؟ باید گفت که «شخصیت، یکسری از ویژگی‌های آدمی است که در طول زمان پایدار می‌ماند». وقتی می‌گوییم فلانی شخصیت مهربانی دارد منظورمان این است که او در بیشتر زمان‌ها و تقریبا همیشه مهربان است. برای اینکه بدانیم آیا به همسرمان شباهت داریم یا نه، اول باید خودمان را بشناسیم، در مورد شخصیت خودمان منظم و البته منصفانه فکر کنیم و بعد در مورد دیگران و ازجمله همسرمان قضاوت کنیم. شناختن خود، پایه همه تغییرات مثبت زندگی است.
امتحان سازگاری
در اینجا آزمونی برای شناختن سازگارپذیری خودتان و خواستگارتان در اختیار شما می‌گذاریم. با این تست می‌توانید میزان توافق‌پذیری خود و همسرتان را بسنجید. به سوالات زیر پاسخ بدهید
۱. سعی می‌کنم با دیگران خوش‌رفتار و مودب باشم.
۲. اغلب با سایر اعضای خانواده بگو مگو دارم.
۳. بعضی از مردم من را آدم خودخواهی می‌دانند.
۴ بیشتر ترجیح می‌دهم با دیگران همکاری کنم تا رقابت.
۵. معمولا من در مورد مقاصد دیگران بدگمان و عیب‌جو هستم.
۶. من عقیده دارم که بیشتر مردم اگر به آنها اجازه داده شود، می‌خواهند از آدم امتیاز به دست آورند.
۷. بیشتر مردمانی که می‌شناسم مرا دوست دارند.
۸. بعضی از افراد فکر می‌کنند من آدم سرد و حسابگری هستم.
۹. من در رفتار و نظر خود آدم سخت و بی‌انعطافی هستم.
۱۰. اغلب سعی می‌کنم با فکر و با ملاحظه باشم.
۱۱. اگر اشخاصی را دوست نداشته باشم این موضوع را از آنها پنهان نمی‌کنم.
۱۲. اگر نیاز باشد من حاضرم از افراد دیگر برای رسیدن به مقاصد خودم استفاده کنم.
کلید آزمون
پاسخ‌ها باید به صورت زیر باشد:
کاملا موافق/ موافق/بی‌تفاوت/ مخالف/ کاملا مخالف
گزینه‌ای که بیشترین شباهت را به شما دارد انتخاب کرده و با توجه به کلید پرسش‌ها آنها را نمره‌گذاری کنید.
سوال ۱: کاملا موافق ۵ نمره، موافق ۴ نمره، بی‌تفاوت ۳‌نمره، مخالف ۲ نمره و کاملا مخالف یک نمره
سوال ۲: کاملا موافق یک نمره، موافق ۲ نمره، بی‌تفاوت ۳‌نمره، مخالف ۴ نمره و کاملا مخالف ۵ نمره
سوال ۳: کاملا موافق یک نمره، موافق ۲ نمره، بی‌تفاوت ۳‌نمره، مخالف ۴ نمره و کاملا مخالف ۵ نمره
سوال ۴: کاملا موافق ۵ نمره، موافق ۴ نمره، بی‌تفاوت ۳‌نمره، مخالف ۲ نمره و کاملا مخالف یک نمره
سوال ۵: کاملا موافق یک نمره، موافق ۲ نمره، بی‌تفاوت ۳‌نمره، مخالف ۴ نمره و کاملا مخالف ۵ نمره
سوال ۶: کاملا موافق یک نمره، موافق ۲ نمره، بی‌تفاوت ۳‌نمره، مخالف ۴ نمره و کاملا مخالف ۵ نمره
سوال ۷: کاملا موافق ۵ نمره، موافق ۴ نمره، بی‌تفاوت ۳‌نمره، مخالف ۲ نمره و کاملا مخالف یک نمره
سوال ۸: کاملا موافق یک نمره، موافق ۲ نمره، بی‌تفاوت ۳‌نمره، مخالف ۴ نمره و کاملا مخالف ۵ نمره
سوال ۹: کاملا موافق یک نمره، موافق ۲ نمره، بی‌تفاوت ۳‌نمره، مخالف ۴ نمره و کاملا مخالف ۵ نمره
سوال ۱۰: کاملا موافق ۵ نمره، موافق ۴ نمره، بی‌تفاوت ۳‌نمره، مخالف ۲ نمره و کاملا مخالف یک نمره
سوال ۱۱: کاملا موافق یک نمره، موافق ۲ نمره، بی‌تفاوت ۳‌نمره، مخالف ۴ نمره و کاملا مخالف ۵ نمره
سوال ۱۲: کاملا موافق یک نمره، موافق ۲ نمره، بی‌تفاوت ۳‌نمره، مخالف ۴ نمره و کاملا مخالف ۵ نمره
نکته مهم
این آزمون را یک بار برای خودتان و یک بار برای خواستگارتان انجام دهید تا ببینید از لحاظ سازگاری چقدر به هم شبیه هستید.
نمره سازگاری شما
پس از جمع زدن نمرات‌تان، می‌توانید تا حدودی پی به میزان سازش‌پذیر بودن خود و خواستگارتان ببرید.
اگر نمره شما بین ۱۲ تا ۲۴ شود یعنی کسی هستید که خیلی دیگران برایتان مهم نیستند. برای همین، گروه‌های دوستان، گروه‌های کاری و خانواده خیلی از شما خوششان نمی‌آید. کلا شما برای زندگی سازگارانه در جمع آفریده نشده‌اید.
اگر نمره شما بین ۲۴ تا ۴۸ شود یعنی شما در بعضی از موارد ترجیح می‌دهید دیگران را هم در نظر بگیرید و در بعضی موارد نه، که احتمالا به موقعیت بستگی دارد. ممکن است در محل کار آدم سازگاری باشید اما در خانه نه.
اگر نمره شما بین ۴۸ تا ۶۰ شود یعنی شما آدم مردم‌داری هستید؛ آدمی که دیگران برایتان خیلی مهم هستند. جمع از بودن در کنار شما خیلی لذت می‌برد. چون شما هم هوای جمع را دارید و به آنها توجه می‌کنید.

تست روانشناسی میزان سازگاری و صلح با همسر