تصورات جالبی که راجع به حیوانات از قدیم وجود دارد

کوسه ها در صورتی که شنا نکنند جان خود را از دست می دهند

اغلب شنیده اید که کوسه ها در حال شنا آب را از آبشش های خود عبور داده و از این طریق امکان تنفس برای آنها فراهم می شود. این مساله درباره برخی کوسه ها درست است اما بسیاری دیگر از آنها مانند کوسه پرستار میتوانند آب سرشار از اکسیژن را بدون شنا کردن نیز به سمت آبشش های خود پمپاژ کنند.

سگ ها و گربه ها کور رنگ هستند

سگ ها و گربه ها از دید رنگی بهتری نسبت به آن چه ما فکر می کنیم، برخوردار هستند. هم سگ ها و هم گربه ها قادر به مشاهده رنگ های آبی و سبز هستند و همچنین دارای سلول های حساس به نور بیشتر در چشمان خود نسبت به انسان ها بوده و از این رو میتوانند در شرایط نور کم دید بهتری نسبت به انسان داشته باشند.

انسان ها از شامپانزه ها تکامل یافته اند

شامپانزه ها و انسان ها شباهت های بسیاری به یکدیگر دارند و حدود ۹۸.۸ درصد از DNA ما مشابه با شامپانزه ها است. شامپانزه ها و انسان ها دارای جد مشترکی بین ۶ تا ۸ میلیون سال پیش بوده اند اما از آن زمان تاکنون تغییرات بسیاری صورت گرفته است. شامپانزه های امروزی از شاخه ای جداگانه از درخت خانواده میمون تکامل یافته اند.

خفاش ها کور هستند

در شرایطی که بسیاری از خفاش ها از انعکاس صدا برای ناوبری استفاده میکنند اما همگی آنها قادر به دیدن هستند.

شترمرغ ها برای پنهان شدن سر خود را زیر خاک فرو میکنند

شترمرغ ها هنگامی که در معرض تهدید قرار دارند سر خود را زیر خاک نمیکنند. در حقیقت، آنها به هیچ وجه سر خود را دفن نمیکنند. در مواجهه با تهدید، شترمرغ ها گاهی خود را روی زمین انداخته و نقش حیوانی مرده را ایفا میکنند.

مردم از قورباغه ها و وزغ ها زگیل می گیرند

دست زدن به قورباغه ها و وزغ ها موجب ایجاد زگیل در انسان نمی شود اما دست دادن با فردی که دارای زگیل است می تواند به این مساله منجر شود. ویروس پاپیلومای انسانی آن چیزی است که موجب ایجاد زگیل در افراد می شود و منحصر به انسان است.

کوسه ها میتوانند یک قطره خون را از مایل ها دورتر بو بکشند

این یکی از آن اغراق های بزرگ است. کوسه ها دارای ناحیه ای بسیار بزرگی در مغز خود هستند که وظیفه استشمام بوها را بر عهده دارد و به برخی از کوسه ها اجازه می دهد تا یک قطره خون را در میزان آبی مشابه با اندازه استخر شنای المپیک شناسایی کنند. اما در اقیانوس با پهنه آبی بسیار بسیار بسیار بزرگتری مواجه هستیم و جابجایی مولکول های بو طول می کشد. در یک روز خوب و جریان امواج مطلوب، یک کوسه می تواند شکار خود را از فاصله چند زمین فوتبال و نه مایل ها دورتر بو بکشد.

زرافه ها روزانه ۳۰ دقیقه می خوابند

زرافه ها دارای الگوهای خواب نسبتا معمولی هستند. بنابر نتایج بررسی پژوهشگران که پنج زرافه بالغ و سه زرافه جوان را به مدت ۱۵۲ روز زیر نظر گرفتند، این حیوانات به طور معمول طی شب به خواب می روند و بعد از ظهرها چرت میزنند (به نظر آشنا می رسد؟). در مجموع، هر زرافه حدود ۴ تا ۶ ساعت در روز می خوابد.

ماهی قرمز نمی تواند حتی چند ثانیه قبل را به یاد آورد

ماهی قرمز در حقیقت دارای حافظه بسیار خوبی است. این حیوانات میتوانند چیزهایی که چند ماه پیش روی داده اند را نیز به یاد آورند.

تصورات جالبی که راجع به حیوانات از قدیم وجود دارد