تفاوت میزان سوزاندن کالری در ایستادن و نشستن پشت میز

این به معنای ۸ تا ۱۰ کالری اضافی برای هر ساعتی است که روی پاهایتان می ایستید. نویسنده این مطالعه، دکتر ست کریسی می گوید که این تفاوت از نظر آماری قابل توجه نبود و احتمالا برای تاثیر گذاشتن بر وزن شما کافی نیست. کریسی می گوید اکثر افراد فکر میکنند که ایستادن به شما کمک میکند انرژی بیشتری بسوزانید، چون گروه های اصلی عضلانی را در پاهای شما فعال میکند. اما تحقیقات نشان می دهند که آن، یک محرک به قدر کافی بزرگ برای استفاده از انرژی نیست.

اگر شما برای سوزاندن کالری بیشتر از یک میز ایستاده استفاده میکنید، دانشمندان دقیقا اندازه گیری کردند که افراد در حال نشستن یا ایستادن برای ۱۵ دقیقه چه تعداد کالری مصرف میکنند. با توجه به این مطالعه جدید، ایستادن به طور متوسط فقط ۲ کالری بیشتر می سوزاند.

برای آنکه مردم واقعا مصرف انرژی شان را افزایش دهند، باید بیشتر حرکت کنند. این محققان تعداد کالری هایی که افراد در حین پیاده روی به مدت ۱۵ دقیقه سوزاندند را نیز اندازه گیری کردند و نتیجه، ۵۶ کالری بود، یک افزایش قابل توجه نسبت به نشستن که در همان بازه زمانی، ۲۰ کالری سوزاند. البته این بدان معنا نیست که ایستادن بیهوده است. کریسی می گوید تغییر دادن وضعیت تان از حالت نشسته به ایستاده در طول روز می تواند از پشت درد بکاهد.
همچنین مطالعاتی وجود دارند که نشان می دهند ایستادن، با فعال کردن عضلات در پاهای شما می تواند قند خون شما را بهبود ببخشد. برای بهره مندی از آن مزایا و افزایش کالری سوزی تان در طول روز کاری، کریسی توصیه میکند هر ۳۰ دقیقه تا یک ساعت، از جایتان بلند شوید و کمی تحرک داشته باشید. مثلا در محل کارتان، حرکات کششی انجام دهید، در حال صحبت کردن باتلفن راه بروید، در اطراف ساختمان محل کارتان قدم بزنید یا اگر در یک دفتر بسیار خصوصی کار میکنید، چند حرکت پروانه انجام دهید.

تفاوت میزان سوزاندن کالری در ایستادن و نشستن پشت میز