توصیه هایی برای حفظ پاکیزگی اسکاچ آشپزخانه

توصیه می شود اسکاچ و سیم ظرفشویی را یک روز درمیان و یا دو روز در میان، به خوبی با مایع ظرفشویی و سفید کننده که عمل ضدعفونی کنندگی را نیز انجام می دهد، بشویید و در فاصله های کوتاه، اسکاچ خود را تعویض نمایید.

در صورتیکه پس از شستشوی ظروف، ذرات باقیمانده از غذاها به اسفنج، اسکاچ و یا سیم ظرفشویی بچسبد، به دلیل رطوبی نیز که معمولاً دارد، محیط مناسبی برای تکثیر و رشد باکتری های مضر ایجاد خواهد شد و منبع انتشار بسیاری از آلودگیها و میکروب ها خواهد بود.
همچنین بهتر است اسکاچ مربوط به شستشوی ظروف با اسکاچی که از آن برای تمیز کردن گاز، مایکروویو، سطوح و غیره استفاده می نمایید متفاوت باشد تا آلودگی ها را به یکدیگر منتقل ننمایند و عمر اسکاچ نیز افزایش یابد.

توصیه هایی برای حفظ پاکیزگی اسکاچ آشپزخانه