توصیه های مفید برای کاهش گرفتگی بدن بعد از ورزش سنگین

هرگاه بدون گرم کردن مفید بدن فعالیت عضلانی شدید داشته باشید
و یا مدت طولانی ورزش کنید ماهیچه دچار گرفتگی(کرامپ) دردناک می شود .
در این حالت ماهیچه به انقباض می افتد و حالت استراحت نمی پذیرد . علت آن هم فقدان موقتی اکسیژن و مواد مغذی در ماهیچه است .
ماساژ ماهیچه و حمام گرم و استفاده از مایعات مفید در بهبود این ناراحتی موثر است .

توصیه های مفید برای کاهش گرفتگی بدن بعد از ورزش سنگین