توصیه های مفید و بهداشتی برای خرید و نگهداری مواد خوراکی

▪ تا حد امکان از فروشگاه‌هایی که فروشندگان آنها شرایط بهداشت مواد غذایی را رعایت می‌کنند، خرید کنید.
▪ حتما به تاریخ تولید، انقضاء، شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت و علامت استاندارد توجه کنید و از خرید مواد غذایی که تاریخ مصرف آنها گذشته است، بپرهیزید.
▪ گوشت مرغ و ماهی را بعد از سایر مواد غذایی خریداری کنید.
▪ از خرید بسته‌های غذایی آسیب دیده و معیوب اجتناب کنید.
▪ غذاهای منجمد شده در دمای فریزر (۲۰ درجه زیر صفر) تا سه ماه قابل نگهداری است؛ مانند انواع گوشت، ماهی و سبزی.
▪ برای رفع انجماد گوشت و سایر مواد غذایی قرار دادن در یخچال روش مطمئن‌تر و بهتری است.
▪ نان را از فروشگاه‌ها و نانوائی‌هایی که اصول بهداشتی را رعایت می‌کنند، بگیرید.
▪ از روزنامه برای بسته‌بندی و حمل مواد غذایی بخصوص نان استفاده نکنید.
▪ برای جلوگیری از بیات شدن نان آن را در ظروف در بسته و در فریزر نگهداری کنید.
▪ تا حد امکان نان را به مقدار نیاز روزانه خریداری کنید و در صورت خرید نان به تعداد زیاد، برای جلوگیری از بیات شدن در بسته‌های مصرف بسته‌بندی و در فریزر نگهداری کنید.
▪ غلات را در ظروف در بسته و در محیط خشک، تاریک و خنک و در معرض جریان هوا نگهدارید.
در عین حال توجه کنید که فروشندگان مواد غذایی هم باید لباس تمیز و کارت بهداشت داشته باشند.

توصیه های مفید و بهداشتی برای خرید و نگهداری مواد خوراکی