توصیه های مهم برای جلوگیری از خطرات استفاده از ناخن مصنوعی

▪ تمامی بسته‌های ناخن مصنوعی را که در خانه نگهداری می‌کنید، دور از دسترس کودکان قرار دهید.
▪ از اتاقی که تهویه مناسب دارد برای کاشت ناخن استفاده کنید.
▪ مراقب باشید که مواد شیمیایی روی پوستتان نریزد.
▪ مراقب باشید هنگام کاشت ناخن، پوست خود را نکنید و مواد را روی سطح پوست نریزید.
▪ دستورالعمل روی بسته‌ها را به دقت دنبال کنید و تنها از مواد توصیه شده، استفاده کنید.
▪ برخی بسته‌های ناخن‌های مصنوعی حاوی مواد شیمیایی سمی است، بنابراین دنبال کردن اقدامات احتیاطی هنگام استفاده و نگهداری آن‌ها، مهم است.

توصیه های مهم برای جلوگیری از خطرات استفاده از ناخن مصنوعی