توصیه های ورزشکاران معروف برای افزایش آمادگی جسمانی و سلامت

۱. یاد بگیرید که ذهن خود را به اندازه بدنتان تمرین دهید. قدرت ذهنی به اندازه قدرت جسم مهم است. این کار به شما کمک میکند که به هدفتان برسد.
۲. منظم باشید. انگیزه داشته باشید و برنامه خود را حتما انجام دهید. برای من هیچ راهی وجود ندارد که آسان بگیرم. بنابراین جدی هستم.
۳. برای خود هدفگذاری کنید. این کار باعث می شود که تمرکز داشته باشید.
۴. با یک دوست تمرین کنید . این کار باعث می شود که احساس رقابت داشته باشید و خودتان را به سمت هدف هل بدهید.
۵. خواب مناسب بسیار مهم است. من شب ها زود می خوابم و صبح ها زود بیدار می شوم، به خصوص قبل از مسابقات خواب به ریکاوری عضلات کمک میکند.
۶. گرم کردن درست بدن از آسیب دیدگی جلوگیری میکند، ورزش های کششی و قلبی – عروقی به گرم کردن بدن کمک میکنند. حتما این نوع گرم کردن را داشته باشید. حتی اگر پیاده روی تردمیل یا دوچرخه باشد.
۷. ورزش ها را با هم تلفیق کنید. ورزش های قلبی – عروقی و قدرتی را با هم تلفیق کنید. این کار باعث می شود همه قسمت های بدن کار کند. همچنین این کار باعث افزایش جذابیت ورزش می شوند.
۸. ورزش های شدید برای افزایش جریان خون مهم هستند. بهتر است در تمرینات دوی سریع داشته باشید.
۹. تمرینات قلبی – عروقی استقامت را افزایش می دهند. سعی کنید این تمرینات را در دوره ۳۰ دقیقه ای انجام دهید. به تدریج زمان را افزایش دهید.
۱۰. هر جا که هستید ورزش کنید. می توانید حرکات شکمی را در اتاق خواب تان انجام دهید. حتی صبح ها که از خواب بیدار می شوید حرکات شکمی انجام دهید. هر چقدر این کار را بیشتر انجام دهید برای شما به عادت تبدیل می شود.
۱۱. ورزش خوب باید همراه با تغذیه مناسب باشد. من پروتئین و کربوهیدرات زیاد مصرف می کنم. به اندازه زیاد سبزی و میوه مصرف می کنم و از خوردن قند خودداری میکند. من ماهی دوست دارم.
۱۲. آب کافی مصرف کنید. نوشیدن مقدار زیاد آب و نخوردن الکل بسیار مهم است.
۱۳. غذایی منظم داشته باشید. اگر به صورت منظم ورزش میکنید به صورت منظم نیز باید به بدن سوخت رسانی کنید. می توانید در طول روز ۶ وعده غذایی کوچک داشته باشید.
۱۴. به هنگام ورزش موزیک مناسب گوش دهید. این کار انگیزه شما را افزایش می دهد.
۱۵. مدیتیشن و ریلکسیشن داشته باشدی. اگر زندگی آرامی داشته باشید بهتر می توانید ورزش کنید. من اوقات فراغت خود را با خانواده و دوستانم می گذارنم. این کار آرامش من را افزایش می دهد.

توصیه های ورزشکاران معروف برای افزایش آمادگی جسمانی و سلامت