توصیه های کاربردی برای سریع یاد گرفتن زبان خارجی جدید

اگر راهش را بلد باشید یادگیری زبان جدید به آسانی نفس کشیدن است.

▪ تمرکز و تمرین
تمرین مداوم شامل تکرار و تمرکز است. در یادگیری تمامی مهارت های جدید باید تمرین داشته باشیم. نکات مفیدی که هنکام تمرین باید به کار برد شامل موارد زیر است:
▪ راهی برای بازگشت باقی نگذارید:
بهترین راه برای یادگیری یک زبان جدید این است که در یک کشور خارجی زندگی کنید. به عنوان مثال اگر میخواهید زبان چینی یاد بگیرید به چین سفر کنید. شاید این کار در واقعیت امکان پذیر نباشد پس از این تاکتیک ها استفاده کنید. زمان مطالعه زبان را قبل از هر چیز دیگری برنامه ریزی کنید. لیسنینگ ها را گوش دهید، نوشتن به زبان جدید را تمرین کنید و حتی به سبک زبان جدیدی که یاد می گیرید فکر کنید.
▪ شریک زبانی داشته باشید:
به انجمن های آنلاین ملحق شوید و با دیگران برای یادگیری زبان جدید در ارتباط باشید. تا جایی که می توانید غرق زبان جدید شوید.
▪ روان صحبت کردن را انتخاب کنید نه درست صحبت کردن:
با روان صحبت کردن می توانید خودتان را با مهارت تمام ابراز کنید (استفاده از زبان در واقعیت) اما درست صحبت کردن یعنی توانایی دقیق و صحیح بودن (برقراری ارتباط بدون اشتباه) می توانید روان صحبت کنید اما از نظر گرامری ۱۰۰ درصد درست نباشند. در واقع همه ما اشتباه می کنیم پس این قسمت از یادگیری زبان همان قسمت سرگرم کننده آن است. پس نگران درست صحبت کردن نباشید و به یادگیری خود ادامه دهید.
▪ اشتباهات خوب هستند:
هنگام یادگیری یک زبان جدید اشتباه زیاد میکنید. اما این چه اهمیتی دارد. اشتباهات هم لازم هستند. هر وقت اشتباه کردید به خودتان تبریک بگویید چون یک فرصت یادگیری دیگری را به خودتان داده اید.

توصیه های کاربردی برای سریع یاد گرفتن زبان خارجی جدید