جرم زیر اتو را چطور تمیز و پاک کنید

اتو های بخار به مرور زمان جرم می گیرند و گاهی هم منافذهای خروج بخار بسته می شوند که باعث می شود هنگام صاف کردن چروک های لباس روی آن رد به جای بماند.

وسایل مورد نیاز برای از بین بردن جرم ها داخل اتو بخار
آب
سرکه سفید
دستمال یا حوله
دستور کار برای از بین بردن جرم های داخلی اتو بخار :
▪ داخل اتو بخار، مقدار مساوی آب و سرکه بریزید.
▪ اتو را روی یک پارچه یا حوله تمیز بگذارید به طوری که به صورت ایستاده باشد. مراقب باشید اتو روی پارچه نیفتد.
▪ اتو را روی بخار تنظیم کنید. بگذارید آب و سرکه کاملا بخار شود.
▪ مخزن اتو را با آب پر کنید.
▪ ۱۰ دقیقه صبر کنید سپس بدنه فلزی را با یک دستمال تمیز و مرطوب پاک کنید. مراقب دست خود باشید، اتو هنوز داغ است. بهتر است پارچه را هنگام تمیز کردن چند لایه تا کنید.
▪ در صورت درآمدن مخزن آب، آن را یک یا دو بار با آب بشویید. بگذارید در معرض هوا کاملا خشک شود.
تمیز کردن کف اتوهای قدیمی
اتوهای قدیمی که کف آن روکش تفلون ندارند در اثر تماس با پارچه زود کثیف می شوند که حتماً باید تمیز شوند، توصیه می شود وقتی اتو داغ است با یک پارچه ی کتانی که در دست مچاله کرده اید کف آن را تمیز کنید سپس با پارچه ی آغشته به نمک یا جوش شیرین بقایای جرم کف اتو را پاک کنید.

جرم زیر اتو را چطور تمیز و پاک کنید