۱.بهترین سوالی که می توانید در زمان ارزیابی عملکرد تان از خود بپرسید این است که “چگونه میتوانم بهتر باشم؟”

۲.از تلاش برای دست یابی به موفقیت در تمام زمینه ها دست بکشید. این رفتار زمینه ای برای بروز مشکلات رفتاری دیگر را ایجاد خواهد کرد. فکر کردن بیش از اندازه به برد، تمام جوانب زندگی شما را تحت شعاع قرار می دهد. دفعه بعدی که قصد دارید دست به تلاش برای برد بزنید، یک نفس عمیق بکشید و از خود بپرسید: قرار است دقیقا چه چیزی را برنده شوم؟”. اگر این کار را در تمام مراحل زندگی خود انجام دهید، از موفقیت بیشتری برخوردار خواهید شد.
۳. اگر میخواهید تغییر کنید باید برای رسیدن به این هدف تلاش کنید. این عامل بسیار مهمی است و در صورت نادیده گرفتن آن هرگز تغییر نخواهید کرد.
۴. برقراری ارتباط درست و موثر مانند چسبی است که انسجام سازمان را حفظ خواهد کرد. پیش بینی نتایج کارها و مذاکرات به مدیران و کارمندان کمک خواهد کرد تا مهارت های ارتباطی لازم را کسب کنند.
۵.حتی ماهرترین مربیان دنیا هم نمی تواند به فردی که قابلیت راهنمایی ندارد کمک کنید. چهار ویژگی فردی که قابل هدایت نیست: او فکر میکند که هیچ مشکلی ندارد. او در سازمان استراتژی نادرست را مورد استفاده قرار می دهد. او شغل مناسبی ندارد. او فکر میکند دیگران مشکل دارند.
۶. اعتقاداتی که نسبت به خود داریم روی موفقیت ما تاثیر زیادی خواهند داشت و امکان تغییر را برای ما دشوار خواهند کرد.
۷. بسیاری از مدیران فکر میکنند برای کسب موفقیت بیشتر باید وظایف بیشتری را به کارمندان محول کنند. اما بیشتر اوقات این فکر درست نیست. نحوه محول کردن وظایف از اهمیت بیشتری نسبت به کمیت آن برخوردار است.
۸. زمانی که دیگران برای عدم رعایت عدالت، شکایت بیشتری میکنند، می توانید تاثیر بیشتری روی آنها گذاشته و تغییرات مثبتی را ایجاد کنید.
۹. معمولا تفاوتی زیادی میان تصویری که از خود داریم و آنچه دیگران در مورد ما فکر میکنند وجود دارد. این طرز فکر ممکن است مانع موفقیت ما شود. باید بدانید که با کسب واقعی ارزش های عنوان شده موفقیت بیشتری کسب خواهید کرد.
۱۰. ایجاد تغییر مستلزم تلاش زیاد و صرف زمان است. اگر میخواهید یک مدیر، کارمند و یا فرد بهتری باشید باید گام های اساسی بردارید.
۱۱. زمانی که به شهرت خود مغرور شده و دست از تلاش می کشید، تصور میکنید به اندازه کافی پیشرفت کرده اید. درست در این زمان مانع یک تغییر مهم شده و به روزهای گذشته باز می گردید.
۱۲.هرگز سعی نکنید تا تمام ایده های دیگران را مورد تحسین قرار دهید. تمایل بیش از اندازه برای تایید و تحسین دیگران در بحث ها باعث می شود تا آنها اشتیاق خود را برای ادامه کار از دست بدهند. یعنی حساسیت بیش از اندازه برای تشویق و ارائه پیشنهادات ممکن است نتیجه عکس دهد.

جملات امیدبخش برای تغییر یک زندگی ناموفق