جملات خواندنی و زیبا برای امیدوار شدن به زندگی و تلاش کردن

▪ این شمایید که روز خود را می سازید، پس آنها را به بهترین شکل ممکن بسازید. (استیو اسچولت)
▪ افسرده بودن عادت است، شاد بودن هم عادت است. این انتخاب شماست که کدامیک را قبول میکنید. (تام هاپکینز)
▪ بزرگ ترین کشف بشر این بود که یک انسان می تواند سرنوشت خود را تنها با تغییر رفتارش، تغییر دهد. (اپرا وینفری)
▪ در دیروز جایی برای کشف و اکتشاف باقی نمانده است اما فردا برای ماست، می توانیم برنده یا بازنده این بازی باشیم. (لیندون بی. جانسون)
▪ روی قلب تان بنویسید: امروز بهترین روز سال ام است. (رالف والدو امرسون)
▪ خوشبینی، منبعی است که هر روز بر انرژی شما می افزاید. (کالین پاول)
▪ کوچک ترین رفتار ما آدمها می تواند بزرگ ترین تغییرات را حاصل کند. (وینستون چرچیل)
▪ بهترین اتفاقات برای افرادی می افتد که بهترین ها را می خواهند. (جان وودن)
▪ خوشبینی مهمترین رفتار ما آدم هاست، از این رو که به ما قدرت پیشرفت و امید به زندگی بهتر برای آینده می دهد. (ست گودین)
▪ هر روز ۱۴۴۰ دقیقه است. بدین معنی که شما هر روز ۱۴۴۰ فرصت دارید تا تاثیری مثبت از خودتان بر جای بگذارید. (لس بروان)
▪ ما توانایی فرار از درد را نداریم، ما نمی توانیم از طبیعت زندگی خلاص شویم، اما می توانیم انتخاب کنیم که یا تسلیم شویم و شکست بخوریم یا بجنگیم و زندگی ارزشمندی برای خود بسازیم. درد یک حقیقت است اما نحوه برخورد ما با او یک انتخاب است که تماما به خودمان بستگی دارد. (جاکوب هلد)
▪ برای هر چیزی خدا را شکر کنید. اگر فرصت کافی برای تحصیلات عالی نداشتید، خدا را برای داشتن همان تحصیلات ابتدایی شکر کنید. اگر تحصیلات ابتدایی هم نداشتید، برای سلامتی تان شکرگزار باشید. حتی اگر مریض هستید هم خدارو شکر کنید که نمرده اید و هنوز هم فرصت زندگی کردن دارید. (بودا)
▪ در هر مشکلی، فرصتی است. بزرگ ترین موفقیت های تاریخ از دل همین مشکلات سر باز زده اند. بنابراین هر گره ای را به فرصتی طلایی تبدیل کنید. (جوزف شوگرمن)
▪ بدبینی منجر به ضعف و خوشبینی منجر به قدرت می شود. (والت دیزنی)
▪ به محض آنچه نگاه منفی تان را مثبت کنید، نتیجه مثبت آن را خواهید دید. (ویلی نلسون)
▪ هر روز صبح که از خواب بیدار می شوم به خودم می گویم که دیروز گذشت، فردا هنوز نیامده، پس فقط امروز را دارم. بنابراین باید آن را به بهترین شکل ممکن برای خود بسازم. (گروچو مارکس)
▪ مثبت اندیشی فقط یک حرف نیست. این رفتار کل زندگی ما را دگوگون خواهد کرد. نه تنها ما، بلکه بر اطراف ما نیز تاثیری مثبت خواهد گذاشت. (هاروی مک کی)

جملات خواندنی و زیبا برای امیدوار شدن به زندگی و تلاش کردن