جملات زیبا و آموزنده و پند آموز از آقای دکتر حسابی

یک عمل درست، بهتر است از هزار نصیحت. بزرگترین خوشحالی من در زندگی : هوش و استعداد جوانان ایرانی است. راه پیشرفت، ارزش نهادن به علم و تحقیق، احترام به معلمین، اساتید، دانش آموزان و دانشجویـان است. سادگی و عشق از عوامل پیشرفت است، که در قلب ما ایرانیان است. هرچه انسان ،وجود ارزشمندتری داشته باشد به همان اندازه مودب و فروتن است. فعال باشیم، ولی ملایم، عادل باشیم، ولی با گذشت.
جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند،خانه اش خراب می شود و هر کس بخواهد خانه اش را آباد کند باید در ویرانی مملکتش بکوشد. هنر، با احساسات آدمی بازی میکند. عشق زندگی را به شیوش می آورد. هنر، چاشنی زندگیست. ایران، جزیره هوش و ذکاوت است. شخصیت یک ملت را، ادبای آن ملت می سازند طنز در مملکت ما، یک مقاومت ملی است، و همیشه حافظ ایران بوده است. موسیقی خوب ایرانی، یک طرز تفکر است. یک فلسفه است، و بیان یک آرزوست. داشتن هدف، و رفتن به دنبالش، خوب است ولی عاشق هدف بودن و گرفتار شدن چیز دیگری است با بچه ها، با اطمینان رفتار کنید تا قابل اطمینان بار بیایند، و قابل اطمینان شوند. دولت، وظیفه دارد، خوشحال کنندگان مردم را، تشویق کند. باید جوانان، حفظ سازمان را، آموزش داد. سازماندهی، لازمه و خواسته الگوی پیشرفت است. حفظ سنن اعتقادی، ملی و نبوغ نژادی، واجب است. نظامی که، دارای سازمان باشد، چارچوبی استوار دارد.

جملات زیبا و آموزنده و پند آموز از آقای دکتر حسابی