جوشانده دارچین ضدسرماخوردگی و بوی بد دهان

جوشانده دارچین: تب‌بر سریع، مقوی سینه و حنجره، افزاینده فشارخون، رافع دلهره، ضدسرماخوردگی و بوی دهان. دو لیوان آب را روی چند تکه چوب آسیاب ‌نشده دارچین درون قوری فلزی بریزید. پس از جوشاندن محتویات، آن را دو تا سه ساعت روی سماور بگذارید تا با بخار دم بکشد. زنان باردار از خوردن دارچین و بخصوص جوشانده آن منع شده‌اند.

جوشانده دارچین ضدسرماخوردگی و بوی بد دهان