خانم ها لطفا لطفا کفش پاشنه بلند نپوشید زیرا

پوشیدن کفش پاشنه بلند باعث میشود قوزک پا به جلو خم شود انگار که شما بر روی نوک پنجه هایتان ایستاده اید .این ممکن است بسیاری مشکلات ایجاد کند.این کفش ها باعث میشود که خون در اندام های پایینی جمع شود و باعث به پارگی مویرگ ها میشود .همچنین باعث میشود که ماهیچه ها ی ساق پا کوتاه شوند و تاندون آشیل پا سفت و سخت شود که موجب به وجود آمدناسپاسم ها و درد های ماهیچه ای شود.
اما باید بدانیم که این درد فقط در پاها ایجا نمیشوند .پاشنه بلند همینطور ممکن است موجب درد زانو پشت هم شود .برای اینکه بدنتان روی پاشنه بلند صاف و متوازن بایستد ستون فقراتتان باید به صورت غیر طبیعی متمایل شود که این کار باعث فشار آمدن به ماهیچه های ستون فقرات میکند که منجر به درد پشت نیم تنه ی پایینی میشود.
هرچقدر که پاشنه ها بلند تر باشد فشار بیشتری به زانو میاورد که خطر به وجود آمدن ارتروز را افزایش میدهد اگر شما هر کدام از اینعلائم را در خود مشاهده میکنید بهتر است که قبل از اینکه خیلی دیر شود حتما پزشکتان را ملاقات کنید و سعی کنید که کمتر پاشنه بلند بپوشید

خانم ها لطفا لطفا کفش پاشنه بلند نپوشید زیرا