خانم ها چطور باید بفهمند مردی واقعا قصد ازدواج دارد یا خیر

مردی که قصد ازدواج با شما را دارد:

▪ شما را به خانواده خود معرفی میکند.
▪ برای رابطه وقت و انرژی میگذارد.
▪ شرایط و محدودیتهای شما بعنوان یک دختر را می پذیرد.
▪ مدام راجع به مسائل ج.ن.س.ی صحبت نمیکند.
▪ به دنبال ارتقاء شرایط خود از نظر شغلی – تحصیلی- خدمت سربازی میباشد.
▪ برای ازدواج با شما شتاب میکند.
▪ با شما صادق است.
▪ همه روشهای شناخت را در اختیار شما میگذارد.
▪ با شما درد و دل میکند.
▪ از خودش و افکار و مسائل زندگیش میگوید.
▪ در خصوص خانواده شما سوال زیاد میپرسد.
▪ سعی در شناخت بیشتر شما دارد.
▪ برای شما وقت میگذارد.

خانم ها چطور باید بفهمند مردی واقعا قصد ازدواج دارد یا خیر