خطرات جدی استفاده از گوشی هدفون برای آهنگ گوش دادن

هدفون ها داخل یا روی گوش قرار می گیرند، معمولا افراد از این وسایل برای گوش دادن موسیقی و جدا کردن خود از محیط اطراف استفاده میکنند تا یک فضای شخصی را در هنگام راه رفتن در خیابان، مترو و اماکن شلوغ برای خود به وجود بیاورند.

▪ در محیط های پر سر و صدا از هدفون استفاده نکنید
فرد برای فراهم کردن این فضا و جدا شدن از محیط پر سر وصدای اطراف، باید صدا را تا حدی بالا ببرد که فرد چیزی غیر از صدای هدفون را نشنود و این خطرناک است، به خصوص در استفاده مداوم، به دلیل برخورد مستقیم صدا به گوش می تواند آزاردهنده باشد.
سطح ایمن صوت برای گوش
اگر سلول های شنوایی زیر این سطح قرار بگیرند، طبیعتا آسیب کمتری خواهند دید.
برای کسانی که در محیط های پر سر و صدا کار میکنند، حداکثر سطح مجاز بلندی صدای محیط هشتاد دسی بل در بازه‌ زمانی روزی هشت ساعت است.
هر فرد باید تخمینی از زمان کار با هدفون داشته باشد و بر اساس آن میزان صدا مناسب هدفون برای گوش را تنظیم کند، بر فرض اگر فرد از یک ساعت بیشتر کار میکند، شدت بلندی صدا باید کمتر از شصت درصد باشد.
کیفیت ساخت پایین هدفون ها
این خود مزید برعلت می شود تا گوش آسیب ببیند، نوع هدفون ها مهم اند و کیفیت نباید پایین باشد.
سالم با اشاره به دو خصوصیت اصلی هدفون مناسب گفت: از خصوصیات هدفون خوب این است که باید توان تولید دقیق شدت صوت روی آن درج شده باشد، دوم اینکه باید توان حذف صدای محیط را داشته باشد.
▪ مشکلات شنوایی با استفاده طولانی از هدفون
هدفون‌هایی مناسب محیط های پر سر و صدا هستند که روی گوش قرار می گیرند و سر و صدای محیط را حذف میکنند، این اعتقاد وجود دارد اگر شما میخواهید شصت دقیقه از هدفون استفاده کنید، میزان بلندی صدا هم باید شست درصد توان هدفون باشد، هرقدر که زمان استفاده طولانی تر باشد صدای هدفون باید پایین تر بیاید تا این میزان آسیب زنندگی کمتر باشد.
انواع آسیب های استفاده از هدفون
کسی که مدام از هدفون استفاده میکند علاوه بر کاهش قدرت شنوایی دچار آسیب های دیگر گوش چون شنیدن صدای سوت هم ممکن است بشود، تشخیص ندادن صداهای مختلف در محیط های پر سر و صدا نیز از دیگر عواقب استفاده از هدفون ها به شکل نادرست است.
آسیب سلول های داخلی گوش برگشت ناپذیر بوده و داخل گوش سلول هایی به نام “سلول های مویی” در حلزون شنوایی قرار دارند و وقتی این سلول ها آسیب ببیند و از بین بروند، امکان بازسازی و بهبود آنها وجود ندارد، بنابراین در استفاده از هدفون افراد بایستی مراقب باشند، سطح صدا را بالا نبرند و از قانون ۶۰،۶۰ تبعیت کنند تا احتمال آسیب کمتر شود.

خطرات جدی استفاده از گوشی هدفون برای آهنگ گوش دادن