خوابیدن با پتوی سبک بهتر است یا پتوی سنگین

فایده ۱ : بسیاری از مردم زیر پتوی سنگین آرامش و راحتی بیشتری دارند.
فایده ۲ : عده ای بر این باورند که پتوی سنگین عصبانیت، افسردگی، استرس و بیخوابی را کاهش می دهد و کیفیت خواب و عملکرد بالا تنه را بالا می برد.
فایده ۳ : آیا خواب دشواری در شب دارید ؟ آیا دائما در رختخواب می چرخید و نا آرام هستید؟ آیا در طول شب از خواب بیدار می شوید؟ شاید پتوی سنگین به سرعت خواب کمک کند. بعضی مطالعات نشان می دهد پتوی سنگین چون گرمای زیادی ایجاد میکند به آرامش اعصاب نیز کمک میکند.
فایده ۴ : گاهی اوقات ذهن درگیری هایی دارد که حتی وقتی به رختخواب می روید متوقف نمی شود، پتوی سنگین کمک میکند سیگنال هایی به مغز برسد که ذهن آرام شود. پتوی سنگین به کاهش سر و صدای ذهن کمک میکند.
فایده ۵ : پتوی سنگین چون به تولید سروتونین و دوپامین کمک میکند تاثیرات مثبتی را روی آرامش میگذارد.
فایده ۶ : احساس امنیتی که زیر پتوی سنگین دارید واقعاً خوب است و همچنین گرما، راحتی از فواید خواب راحت است.

خوابیدن با پتوی سبک بهتر است یا پتوی سنگین