خوابیدن شب ها در اتاق تاریک به لاغری کمک میکند

دلیل احتمالی بروز این مساله آن است که هنگام خوابیدن در شب وجود نور می‌تواند ساعت بیولوژیکی بدن را که از تغییر و تحولات بدن هنگام فعالیت در روشنایی روز و استراحت در تاریکی شب ناشی می‌شود، دچار اختلال کند.

خوابیدن در اتاق بسیار پرنور هنگام شب با احتمال افزایش وزن در ارتباط است.

گروهی از محققان در لندن دریافتند اندازه دور کمر خانم‌هایی که شب‌ها در اتاق پرنور و روشن می‌خوابند بیشتر افرادی است که در اتاق تاریک می‌خوابند.

خوابیدن شب ها در اتاق تاریک به لاغری کمک میکند