خواب زود شبانه چه تاثیری بر سلامت و رشد کودک دارد

▪ زود خوابیدن افراد را به سمت هوشیاری و سلامتی سوق می دهد
خواب کودک رابطه ی مستقیم با رشد جسم و ذهن او دارد . بعضی بچه ها نیاز دارند که خواب کوتاهی قبل از غروب آفتاب داشته باشند. بچه ها انرژی های بی حدی دارند که اگر در ساعات مناسب استراحت نکنند بیشتر از آنچه که فکر میکنید برایشان ضرر دارد. مطالعات نشان می دهد شناخت احساسات و بهبود فیزیکی کودکان در به خواب رفتن شان موثر است. طبق نظریه محققان سالم ترین زمان خواب بین ۶ تا ۹ شب است.
▪ خوابیدن کودکان قبل از غروب آفتاب ممکن است ساعات زیادی باشد اما بهتر است.
مطالعاتی که در سال ۲۰۱۲ انجام شد نشان می دهد، کودکانی که بین سن ۷ تا ۱۱ سال هستند، اگر برای پنج روز یک ساعت زودتر به رختخواب بروند بیشتر هوشیار می شوند و کمتر کج خلقی میکنند و همچنین کودکان نو پا حدودا ۱۸ ماهه ، اگر حدود ساعت ۱۰ شب بخوابند در روند عملکرد اجتماعی و حتی زبان آنها هم تاثیر دارد. ولی معنی آن این نیست که هر کودکی باید ساعت ۷:۳۰ بخوابد، این به فاکتورهای مختلفی اعم از سن و برنامه خواب بستگی دارد. آزمون و خطا انجام بدهید و متوجه شوید که کدام برای کودکتان مناسب تر است. سعی کنید کودکتان را چند شب ۲۰ دقیقه زودتر به رختخواب بفرستید. اگر آن ها زود بخوابند زودتر هم بیدار می شوند.

خواب زود شبانه چه تاثیری بر سلامت و رشد کودک دارد