خوردن صبحانه بهترین تضمین چاق نشدن

افرادی که صبحانه نمیخورند و تا نزدیک ظهر گرسنه می مانند در مقایسه با افرادی که صبحانه خود را در اول صبح و سر ساعت مشخص مصرف می کنند، سیستم ایمنی ضعیف تری دارند و بیشتر در معرض بیماری های عفونی قرار می گیرند.

مصرف صبحانه از چاقی و اختلالات متابولیسم از جمله افزایش کلسترول خون نیز پیشگیری میکند. مصرف صبحانه کامل و سالم علاوه بر افزایش توان جسمی و ذهنی، باعث تقویت سیستم ایمنی بدن شده و از بروز بسیاری از بیماری ها پیشگیری می نماید.

خوردن صبحانه بهترین تضمین چاق نشدن