در بیشتر موارد به این دلیل زود رنج هستیم و یا ناراحتی ها را در دل نگه می داریم که به این کار عادت کرده ایم؛ نه آنچه تمایلی به انجام آن داشته باشید.
در ادامه به شما کمک خواهیم کرد تا از زودرنجی خود بکاهید و در صورت بروز بتوانید در مورد آن صحبت کنید:
▪ به گفتگوی درونی با خودتان بپردازید:
زمانی که حرف همسرتان شما را ناراحت کرد با خودتان بگویید:من چرا تا این حد منعطف هستم که هر موضوعی می تواند مرا به شکلی در آورد؟ اصلاً این موضوع این قدر مهم است که مرا بیازارد؟ سپس به دنبال دلیلی برای افکارتان باشید؛ آیا منظور او از این حرفی که زد، واقعاً رنجاندن من بود؟ آیا او واقعاً می خواهد مرا آزار دهد؟
اگر منظور او رنجاندن من نیست، پس درواقع چه چیزی می خواسته به من بگوید؟ درواقع وقتی در روابط تان با همسرتان خود را به گونه ای تعلیم دهید که حرف های او را بیش از حد منفی و جهت دار تلقی نکنید، می توانید شادتر از همیشه زندگی کنید.
▪ قدرت تمایز خود را افزایش دهید:
عمدتاً افراد زودرنج، از نظر عاطفی نمیتوانند بین افکار و درک درونی از وجود خودشان تمایز قائل شوند. وقتی درک از هویت شخصی و عقاید اشخاص تا این اندازه با هم در ارتباط باشد، وقتی با عقاید مخالف عقاید خود روبه رو می شود، احساس میکند هویت و شخصیتش مورد هدف قرار گرفته است، این نوع تفکر بسیار آزاردهنده خواهد بود. برای اینکه بتوانید بر زودرنجی بیش از حد خود غلبه کنید، بدانید افکار و عقایدتان، هویت اصلی شما نیست و چند عقیده و تفکر نمی تواند نشان دهنده کل وجود شما باشد. هر اندازه بتوانید عقاید و هویت تان را از هم تفکیک کنید، کمتر آزرده خاطر شده و زندگی شادتری خواهید داشت.
▪ به دنبال واقعیت باشید.
همیشه واقعیت از همه چیز مهم تر است و اصلاً اهمیتی ندارد که چه کسی این واقعیت را بیان میکند؛ بنابراین اگر برای این موضوع ارزش قائل شوید، هرگز با شنیدن هر حرف یا عقیده ای از طرف همسرتان حتی اگر مخالف با عقاید شما باشد، ناراحت نمی شوید.
▪ قضاوت کردن صحیح را در خودتان پرورش دهید.
در اکثر مواقع به دنبال این هستیم که خیلی زود به نتایج دلخواه برسیم و معمولاً هم در نمی توانیم منظورمان را به درستی ادا کنیم و عمدتاً هم به خاطر خطاهای شناختی زیادی که داریم از صحبت های دیگران برداشت منفی می کنیم و در نتیجه می رنجیم و آزرده خاطر می شویم. برای رهایی از این شرایط، باید شرایط یک گفت وگوی درست را مهیا کنیم و اصرار نداشته باشیم بدون قضاوت صحیح به نتیجه برسیم. در این صورت است که می توانیم به نتیجه ای مناسب دست پیدا کنیم.
▪ خودتان را باور کنید.
شما باید بیآموزید رشد کنید و همیشه در مسیر خودسازی و ارتقای روحی پیش روید. وقتی خود را باور داشته باشید، هر مسأله ای نمی تواند شما را ناراحت کند و برنجاند. خود را باور داشته باشید تا از منظرتان، دنیا به مکانی پر از شادی و آرامش تبدیل شود.
وقتی قرار است افراد عادت بدی را ترک کنند یا عادات خوبی را شروع کنند، معمولاً می گویند من اراده آن را ندارم. بسیاری از ما دوست داریم تغییراتی در زندگی مشترک خود بدهیم، ولی در توجیه اینکه چرا این تغییرات را ایجاد نمی کنیم، می گوییم دوست دارم آن را تغییر دهم، ولی مثل اینکه نمیتوانم.
وقتی تغییرات مطلوب را ایجاد نمی کنیم، در حال مقاومت هستیم. مقاومت اشکال مختلفی دارد. گرچه مقاومت عملی انعکاسی است، ولی قابل کنترل است. ما برای شکستن مقاومت خود در برابر تغییر، ابتدا باید مشخص کنیم واقعاً می خواهیم چطور واکنش نشان بدهیم. ببینید چطور می توانید عزم خود را جزم کنید تا تغییر مثبتی در زندگی مشترک تان را ایجاد کنید؛ بنابراین مسأله آیا میتوانم نیست، بلکه مسأله آیا می خواهم؟ است.

خیلی حساس و زودرنج هستم چطو خودم را قوی کنم