درمان بیخوابی شبانه با فشار دادن نقاط خاصی از بدن

برای درمان بی خوابی می توان از طب فشاری کمک گرفت. طب فشاری شامل لمس فیزیکی نقاطی از بدن است که با جنبه های متفاوت سلامت ذهن و جسم در ارتباط هستند.

▪ دروازه روح
نقطه دروازه روح در چین روی مچ دست درست زیر انگشت کوچک است.
گودی کوچک این نقطه را پیدا کرده فشار دهید و به حالت دایره یا بالا و پایین حرکت دهید.
۲ الی ۳ دقیقه ادامه دهید.
چند ثانیه سمت چپ نقطه را آرام فشار د هید و چند ثانیه دیگر هم سمت راست نقطه را آرام فشار دهید.
همین مراحل را برای نقطه دروازه روح دست چپ نیز تکرار کنید.
تحریک کردن این نقطه فشار ذهن را آرام می کند و کمک می کند به راحتی به خواب بروید.

▪ بالای مچ پا
بالاترین نقطه مچ پا را مشخص کنید.
از آن قسمت به اندازه عرض ۴ انگشت اندازه بگیرید
این نقطه را فشار عمیق بدهید و با حرکت دایره ای یا بالا و پایین ۵ ثانیه ماساژ دهید.
تحریک این نقطه فشار علاوه بر درمان بی خوابی مشکلات مربوط به لگن و دردهای قاعدگی را هم درمان می کند.
اگر باردار هستید این نقطه فشاری را به کار نبرید زیرا باعث بیشتر شدن درد زایمان می شود.

▪ نقطه فشاری کف پا
این نقطه در کف پا قرار دارد و زمانی که انگشت های پا را به سمت پایین می دهید بالاتر از وسط پا یک فرورفتگی کوچک ایجاد می شود.
روی زمین دراز بکشید و زانوها را خم کنید تا بتوانید دست ها را به پا برسانید.
یکی از پاها را بگیرید و انگشت ها را به سمت پایین خم کنید.
فرورفتگی کف پا را احساس کنید.
محکم فشار دهید و چند دقیقه با حرکت دایره ای یا بالا و پایین ماساژ دهید.
تحریک کردن این نقطه انرژی را کاهش داده و احساس خواب آلودگی ایجاد می کند.

▪ نقطه فشار ساعد
این نقطه درست در بین دو تاندون ساعد قرار دارد.
دست ها را برگردانید تا کف دست ها را ببینید.
به اندازه عرض ۳ انگشت از قسمت چین مچ دست اندازه بگیرید.
بین دو زردپی را فشار دهید.
و به مدت ۴ الی ۵ ثانیه با حرکت دایره ای یا بالا و پایین این نقطه را ماساژ دهید.
فشار دادن این نقطه علاوه بر درمان بی خوابی به درمان سرگیجه، دل درد و سر درد نیز کمک می کند.

▪ نقطه فشار پشت گردن
این نقطه روی استخوان دو طرف گردن وجود دارد.
دست ها را به هم قفل کنید و روی جمجمه قرار دهید.
سپس دست ها را از هم باز کرده و انگشت های شست را روی نقطه های فشار قرار دهید.
به مدت ۴ الی ۵ ثانیه با حرکات دایره ای یا بالا و پایین این نقاط را ماساژ دهید.
هنگام ماساژ نفس های عمیق بکشید.
فشار دادن این نقطه مشکلات تنفسی که باعث بی خوابی می شوند را درمان می کند مثل سرفه. به علاوه استرس را کاهش می دهد و ذهن را آرام می کند.

خیلی ها مشکل بی خوابی دارند اگر شما هم یکی از آن ها هستید از این روش طبیعی برای درمان مشکل تان استفاده کنید و ۱۵ دقیقه قبل از خواب این نقاط فشاری را امتحان کنید.

درمان بیخوابی شبانه با فشار دادن نقاط خاصی از بدن