راهنمای انتخاب باشگاه بدنسازی مناسب

▪ بهترین باشگاه باید در دسترس باشد.
یعنی برای مراجعه به آن پیاده، با خودرو، وسایل عمومی و دوچرخه برای اکثر افراد آن منطقه آسان باشد به عنوان مثال جای پارک داشته باشد و ایده ال است اگرنزدیک خیابان اصلی باشد.
▪ ابعاد سالن بهترین باشگاه باید استاندارد و فراتر از استاندارد باشد.
مساحت ۲۰۰ متر و سقف ۳ متر حداقل استاندارد یک سالن است هر چه این دو عدد در یک باشگاه بیشتر باشد در جهت کیفیت تمرین و بهبود استاندارد موثرتر است.
▪ بهترین باشگاه باید تجهیزات بدنسازی مدرن و کافی داشته باشد.
باشگاه نسبت به مساحت خود باید تجهیزات لازم را داشته باشد به طور معمول یک سالن ۲۵۰ متری ۱۲ دستگاه سیم کش ۶ دستگاه هوازی ۱۲ خرک و نیمکت اصلی و ۵/۱ تن وزنه دمبل هالتر را باید داشته باشد. بیشتر از آن امتیاز آن بالاتر ، البته متناسب با مساحت سالن که ما در اینجا به آن پرداخته ایم.
▪ بهترین باشگاه باید مدیریتی برنامه دار داشته باشد.
مدیر یک باشگاه بدنسازی باید از لحظه ورود ورزشکار تا خروج او برنامه داشته باشد و وسایل و خدمات مورد نیاز او را تهیه و در اختیارش بگذارد.
تبلیغ و جذب حفظ مشتری تامین رفاهیات و لوازم کافی ورزش نظارت بر کیفیت خدمات و برخورد محترمانه پرسنل با ورزشکار مدیریت عالی باشگاه به روزرسانی خدمات و تجهیزات از تیترهای برنامه های یک مدیر موفق است که ما در این سایت به آن به صورت مفصل پرداخته ایم.
▪ بهترین باشگاه باید مربی فعال و با دانش داشته باشد.
یک مربی بدنسازی باهوش قلب تپنده یک باشگاه است. وظیفه او پیگیری اهداف ورزشی افراد طبق اصول علمی بدنسازی و مطابق با شرایط بدنی افراد می باشد. تغییر در اندام افراد طبق اهداف فرد و حفظ سلامت او در تمرین از وظایف اصلی یک مربی بدنساز است .

راهنمای انتخاب باشگاه بدنسازی مناسب