راهنمای خرید و انتخاب کت دامن برای خانم های چاق

▪ از پوشیدن کت دامن های باد کرده و حجیم خودداری کنید. زنی که اضافه وزن دارد، با پوشیدن چنین لباس هایی اغلب بزرگ تر و چاقتر به نظر می رسد. در عوض لباس هایی بپوشید که قسمتهای مثبت شما را برجسته و مشخص میکند.
▪ از پوشیدن کت و شلوارهایی که جیب های بغل از رو دارد، خودداری کنید.
▪ کتی انتخاب کنید که شانه های پهنی داشته باشد و به سمت کمر باریک شود.
▪ دامن هایی را انتخاب کنید که ران های شما را کوچکتر و مناسب نشان بدهد. اگر رانهای بزرگ و پهنی دارید، دامن خطی ای شکل برای شما مناسب است.
▪ کت و دامن هایی را انتخاب کنید که بتواند در قسمت کمر کمربند داشته باشد، تا اندام شما را بهتر و ظریفتر نشان دهد. کت های کمردار مدلی جدید و جالب هستند.
▪ اگر پاهای زیبایی دارید، دامن های تا روی زانو بپوشید.

راهنمای خرید و انتخاب کت دامن برای خانم های چاق