استخرهای عمومی و یا حتی استخرهای خصوصی موجود در منازل و مجتمع‌ها همگی شامل موارد مطرح شده زیر می‌باشند، ولی در مورد استخرهای خصوصی منازل دقت بیشتری باید بنمایید و مسائل ایمنی را بیشتر رعایت کنید، چرا که مسئول خود شما صاحبخانه هستید.

▪ از آنها چشم برندارید
اگر خودتان با بچه‌ها به استخر می‌روید، به‌خصوص زمانی که بچه‌ها سنین پایین‌تری دارند از آنها چشم برندارید و مرتب مراقب‌شان باشید.
در صورتی که خودتان هم حضور ندارید آنها را به مربی با سابقه‌ای بسپارید.
▪ اطمینان حاصل نمایید شنا را خوب یاد گرفته باشند
با کودکان درباره شنا کردن صحبت کنید مطمئن شوید درس‌های مربوط به شنا کردن و ایمنی لازم را خوب فرا گرفته باشند.
اجازه ندهید که بچه‌ها بخصوص اگر موهای بلندی دارند نزدیک دریچه‌های خروج آب استخر‌ها بازی کنند. انگشتان پا و دست خودشان را داخل این دریچه‌ها ننمایند.
هرگز بازی‌هایی که مربوط به حبس کردن نفس زیر آب است را انجام ندهند که کار بسیار خطرناکی است.
▪ در لبه استخر ندوند و همدیگر را در لبه استخر هل ندهند
از اسباب بازی‌ها به‌خصوص انواع لغزنده در کنار استخر‌ها استفاده نکنند، چرا که موجب یک لحظه حرکت اشتباه و خدای ناکرده حوادثی خواهد شد.
از وسایل شکستنی بخصوص در اطراف استخر‌ها استفاده نشود.
▪ اگر در استخر روباز شنا می‌کنید قبل، همزمان و بعد از رعد و برق اجازه شنا به بچه‌ها ندهید
در صورتی که استخرهای خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرند، علاوه بر رعایت نکات بهداشتی ضروری، تجهیزات نجات را در دسترس و در فاصله کمی از استخر قرار دهید تا در صورت لزوم سریع به آن دست یابید.
در زمانی که بخش‌هایی از استخر استفاده نمی‌شوند، باید روی آنها پوشانده شده و پله‌های اطرافش به‌خوبی از استفاده خارج گردند.
کلیه بخش‌های ایمنی استخرها باید مورد بازرسی مرتب قرار بگیرند، به‌خصوص سیستم الکتریکی قسمت‌های مختلف، مورد بازرسی و بررسی قرار بگیرند.
در اطراف استخر ترجیحا به جای وسایل متصل به سیم‌کشی‌های برقی از وسایل متصل به باطری استفاده شود. انواع تخته‌های شیرجه و وسایل غواصی و دیگر لوازم دقیق بازرسی شوند.
▪ با یک دوست خوب و نزدیک شنا کنند
بچه‌ها حتما همیشه باید با یک دوست نزدیک خود شنا کنند. آنها باید بدانند هرگز مجاز به تنها شنا کردن نیستند.
رفتارهای مناسب از خود نشان دهند و شیطنت‌های نامناسب نکنند
مثلا برای شوخی هم که شده جیغ‌ نکشند، چون در این صورت چوپان دروغگو می‌شوند و ممکن است زمانی که به کمک نیاز دارند کسی آنها را باور نکند.
▪ برای شیرجه زدن بچه‌ها قانون بگذارید
به بچه‌ها اجازه ندهید در استخرهای کمتر از پنج فوت عمق شیرجه بزنند.
به آنها آموزش دهید بلافاصله پس از شیرجه به سطح آب بیایند.
▪ در زمان ابتلا به بیماری‌ها به آنها اجازه شنا کردن ندهید
زمانی که بچه‌ها دچار اسهال هستند، هرگز اجازه شنا کردن به آنها ندهید.
اگر بچه‌ها از دارویی خاص استفاده می‌کنند که احساس خماری و گیجی به آنها دست می‌دهد سعی کنید در آن زمان مانع استخر رفتن آنها شوید.

راهکارهای حفظ سلامت و امنیت کودک در استخر