راهکارهای درمان عادت بد ناخن جویدن

روش ۱: می توانید برای جلوگیری از جویدن ناخن از استون یا لاک پاک کن استفاده کنید. به این صورت که انگشت ها را آغشته به استون کنید. استون طعم بسیار تلخ و بدی دارد و بای این کار به محض اینکه تصمیم می گیرید ناخن ها را بجوید احساس تان مانع آن می شود. حتما این روش را امتحان کنید که به دردتان میخورد.
روش ۲: یکی دیگر از روش هایی که مانع جویدن ناخن ها می شود این است که دور مچ دست کش ببندید. هر زمان که احساس کردید میخواهید ناخن ها را بجوید با کش به مچ دست ضربه بزنید. بنابراین دفعه بعد که خواستید ناخن ها را بجوید نا خودآگاه ذهن تان دردی که دفعه قبل کشید را یادآور می شود و این باعث می شو د دیگر این عادت را تکرار نکنید.
روش ۳: یک عدد فلفل را بردارید و روی انگشت ها بمالید. تندی فلفل باعث می شود حتی فکر جویدن ناخن ها را هم نکنید.
روش ۴: اگر حوصله هیچ کدام از روش های بالا را نداشتید می توانید این روش را امتحان کنید. ناخن مصنوعی بکارید و آن را طراحی کنید. با این کار از ناخن های خود مراقبت کرده اید.
روش ۵: اگر در لحظات پر استرس شروع به جویدن ناخن ها میکنید یک سرگرمی لذتبخش و آرام بخش پیدا کنید. به عنوان مثال گوشی را بردارید و به یکی از دوستان تان تماس بگیرید یا اینکه به آهنگ مورد علاقه تان گوش بدهید.
روش ۶: هر زمان که به سمت جویدن ناخن ها می روید خیلی راحت می توانید این کار را متوقف کنید. فقط کافی است به باکتری هایی که زیر ناخن های تان هستند فکر کنید و آن ها را در ذهن مجسم کنید. به کارهایی که امرز با دست های تان انجام داده اید فکر کنید بدون شک حتی رغبت نمیکنید به سمت ناخن ها بروید.

راهکارهای درمان عادت بد ناخن جویدن