راهکارهای غذایی برای کاهش کلسترول بدن

▪ پیاز خام موجب کاهش کلسترول خون و مصرف پیاز سرخ شده باعث افزایش کلسترول خون می شود.
▪ به افرادی که به کلسترول بالا مبتلا هستند،توصیه می شود در وعده غذایی خود پیاز خام، سیر و سبزیجات بگنجانند زیرا این مواد کاهنده کلسترول محسوب می شوند.
▪ افراد بهتر است روزانه سه تا پنج وعده سبزیجات یا یک سیر متوسط و یا یک عدد پیاز خام مصرف کنند.
▪ اگر پیاز داخل روغن سرخ شود موجب افزایش کلسترول خون می شود به همین دلیل به بیماران مبتلا به کلسترول بالا توصیه می شود از مصرف پیاز داغ خودداری کنند.
اگر این بیماران تمایل به مصرف پیاز داغ داشتند، تنها میتوانند پیاز را در روغن زیتون و در حرارت بسیار پایین و به مقدار اندک سرخ کنند به گونه ای که پیاز حرارت زیاد نبیند.

راهکارهای غذایی برای کاهش کلسترول بدن