رسوب کتری و سماور را پاک نکنید برای سلامتی مفید است

برای جوشاندن آب از کتری های استیل، شیشه ای و برنز استفاده کنند و به هیچ عنوان از ظروف غیراستاندارد که دارای ترکیبات ناخالص باشند مانند ظروف آلومینیومی و قلع استفاده نکنند.
اگر آب بیشتر بجوشد خاصیت خود را از دست نمی دهد، مهم ترین نکته در جوشاندن آب انتخاب ظروف مناسب است.
برخی افراد رسوب کتری را به دلیل اینکه طعم آب را تغییر می دهد از بین می برند این در حالی است که رسوب کتری در واقع کلسیم رسوب شده است که برای سلامتی از جمله سلامت قلب بسیار مفید است.

رسوب کتری و سماور را پاک نکنید برای سلامتی مفید است