روغن زیتون جادویی برای سلامتی روده

زخم روده بزرگ یک بیماری التهابی است که با علائمی همچون دردهای شکمی، اسهال، سوء جذب و کاهش وزن همراه می باشد.
برای انجام این مطالعه ۲۵ هزار فرد ۴۰ تا ۶۵ ساله به مدت ۱۰ سال مورد بررسی قرار گرفتند. در ابتدای این پژوهش هیچ یک از افراد شرکت کننده به زخم روده مبتلا نبودند. در پایان این تحقیق ۲۲ نفر از این افراد به زخم روده بزرگ مبتلا شدند. محققان با بررسی رژیم غذایی افراد شرکت کننده در این مطالعه دریافتند کسانی که بیشترین میزان دریافت اسید اولئیک را داشتند، ۹۰ درصد کمتر از دیگران در معرض خطر ابتلا به زخم روده بزرگ بودند.
اسید اولئیک نوعی اسید چرب اشباع نشده است که در روغن زیتون، روغن هسته انگور و کره بادام زمینی یافت می شود.

نتایج این مطالعه نشان داد که اسید اولئیک، واکنش های التهابی را مهار کرده و بنابراین مانع ایجاد زخم در روده بزرگ می شود.

روغن زیتون جادویی برای سلامتی روده