▪ زنان‌شاد می‌دانند کامل‌گرایی با کمال گرایی متفاوت است، بنابراین به دنبال واقعی نگاه کردن به خود و نقاط ضعف و قوت‌شان هستند و نگاه آرمانی و اید‌ه‌آل‌گرایانه ندارند.
▪ زنان شاد می‌دانند ارزش‌ آن‌ها بستگی به این ندارد که چه دارند و چگونه به نظر می‌رسند.برای آن‌ها مهم این است که از چه روابط موفق و سلامت احساسی برخوردارند.
▪ زنان شاد می‌دانند تنها خودشان هستند که می‌توانند کاری برای شادبودن خود انجام دهندو نباید آن را به دیگری واگذار کنند و از دیگران انتظار داشته باشند.
▪ زنان شاد درک می‌کنند امروز تنها روزی است که می‌توانند از آن مطمئن باشند.آن‌ها می‌دانند که از این روز چگونه بیشترین استفاده را کنند.
▪ زنان شاد می‌دانند که با نه گفتن به دیگران فرصتی را پیدا می‌کنند که به خودشان آری بگویند.
▪ زنان شاد اهمیت داشتن قدرت شخصی را درک می‌کنند و این باور را دارند کهزندگی‌شان متعلق به خودشان است نه وابسته به دیگران.
▪ زنان شاد قدرت انتخاب در زندگی را باور دارند بنابراین به انتخاب‌هایزندگی‌شان توجه ویژه‌ای می‌کنند.
▪ زنان شاد از قدرت بخشش مطلع هستند، چرا که می‌دانند بخشیدنبه یک فرد کمک به او نیست بلکه کمک کردن به خودشان است.
▪ زنان شاد برنامه ویژه‌ای برای وقت گذراندن با خود دارند و برای شاد زیستن برنامه‌ریزی‌ می‌کنند.
▪ زنان شاد هرگز موقعیت‌های بد و اتفاقات ناخوشایند را فراگیرو همیشگی‌ نمی‌دانند و آن را شخصی ارزیابی نمی‌کنند.
راز شادی زنان شاد
▪ زنان شاد می‌دانند که خوشبختی و شادمانی بدون تلاش و زحمت نیست،بنابراین در مواقع بروز مشکلات به دنبال حل مسأله و یافتن راه‌حل‌های منطقی هستند.
▪ زنان شاد می‌دانند که در هرمرحله از زندگی، چیزی را از دست خواهند داداما در مقابل، چیزی را هم به‌دست می‌آورند.
▪ زنان شاد می‌دانند بخشی از هویت آن‌ها به شغل و کاری که انجام می‌دهندمربوط می‌شود، اما هرگز اجازه نمی‌دهند همه‌ هویت‌شان را کارشان رقم بزند.
▪ زنان شاد می‌دانند که می‌توانند صاحب همه چیز شوند، اما لزوماً همه چیز را در یک زمان به دست نمی‌آورند.
▪ زنان شاد می‌دانند نگرش مثبت، روابط ارزشمند و زندگی پرمعنا اجزای تشکیل‌دهنده‌شادمانی و خوش‌بختی هستند.
▪ زنان شاد خود را باور دارند، قدر‌شناس و عامل‌ هستند.
▪ زنان شاد مقایسه نمی‌کنند زیرا می‌دانند همیشه کسانی وجود دارند که بیش از آن‌ها دارند.
▪ زنان شاد می‌دانند اعتراف‌‌کردن به مسائلی که وجود دارد نخستین قدم برای تغییر دادن است.
▪ زنان شاد به هر قیمتی وارد یک رابطه عاطفی نمی‌شوند.آنها ترجیح می‌دهند عشق برابر و پایدار و با‌ثبات را تجربه کنند.
▪ زنان شاد به دنبال یادگیری و تغییر هستند و هیچ گاه قدرت خلاقیت خود را دست‌کم نمی‌گیرند.
وقت را تلف نکنید. به این موضوعات فکر کنید و آن‌ها را اجرا کنید. این ۲۰ اصل به عنوان راز‌هایی برای تبدیل شدن به یک زن شاد زندگی شما را دگرگون می‌کند. فراموش‌نکنید که هیچ لوازم آرایشی به‌اندازه‌ شادی شما را زیبا نمی‌کند.

زن های شاد چه خصوصیاتی دارند