سوسپانسیون فورازولیدون عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪ موارد مصرف
فورازولیدون در درمان وبا، اسهال باکتریایی ( ناشی از ارگانیسم های حساس از جمله گونه های سالمونلا، شیگلا، استافیلوکوک، اشریشیاکلی،گونه های پروتئوس، کامپیلوباکتر و انترباکتر ) و ژیاردیاز مصرف می شود.
▪ مکانیسم اثر
این دارو در کار چندین آنزیم باکتریایی تداخل میکند. فورازولیدون فلور میکروبی روده را بر هم نمی زند و موجب رشد قارچ ها نیز نمی شود. این دارو آنزیم مونوآمین اکسیداز را مهار میکند.
▪ فارماکوکینتیک
جذب این دارو از راه خوراکی خوب است . دفع دارو عمدتاً کلیوی است و مقداری نیز در مدفوع دفع می شود.
▪ موارد منع مصرف
این دارو در نوزادان با سن کمتر از یک ماه نباید مصرف شود.
▪ هشدارها
در صورت ابتلای بیمار به کمبودG6PD باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبی
فورازولیدون ممکن است موجب بروز آنمی همولیتیک خفیف و بر گشت پذیر در بیماران مبتلا به کمبود G6PD شود که در این صورت مصرف دارو باید قطع شود. همچنین، واکنش های حساسیت مفرط ( شامل تب، خارش، درد مفاصل، بثورات جلدی یا قرمزی پوست، کاهش گلبول های سفید خون، اختلالات گوارشی ( درد شکم، اسهال، تهوع و استفراغ) و سردرد) با مصرف این دارو گزارش شده اند.

▪ تداخل دارویی
نکات قابل توصیه
▪ برای کاهش تحریک گوارشی، می توان این دارو را با غذا مصرف کرد.
▪ در طول مصرف این دارو، از مصرف فراورده های حاوی الکل باید خودداری کرد.
▪ در طول مصرف این دارو تا دو هفته بعد از قطع مصرف آن، از مصرف غذاهای حاوی تیرامین و آمین های محرک، داروهای کاهنده اشتها، قرص سرماخوردگی و داروهای ضد سرفه، مگر با تجویز پزشک، باید پرهیز کرد.
مقدار مصرف
مقدار مصرف این دارو ۱۰۰ میلی گرم چهار بار در روز برای ۷-۵ روز ( در درمان ژیاردیاز ۱۰- ۷ روز ) است.
کودکان : مقدار مصرف فورازولیدون در کودکان با سن بیش از یک ماه ۱/۵۲ mg/kg چهار بار در روز برای ۷-۵ روز ( در زمان ژیاردیاز ۰/۵۲-۲ mg/kg چهار بار در روز برای ۱۰-۷ روز ) می باشد.
▪ اشکال دارویی
Suspension : 50mg/15 ml
Tablet : 100 mg

سوسپانسیون فورازولیدون عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی