سوسپانسیون مترونیدازول عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی

▪ موارد مصرف
مترونیدازول در درمان عفونت های بی هوازی ( از جمله عفونت های دندان ) ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری و عفونت های تک یاخته ای مصرف می شود. این دارو در درمان واژینوز باکتریایی ناشی از هموفیلوس یا گاردنلا یا کورینه باکتریوم، واژینیت غیر اختصاصی و واژینوز بی هوازی مصرف می شود.
▪ مکانیسم اثر
مترونیدازول، پس از جذب توسط میکروارگانیسم ها احیا و به یک ترکیب سمی تبدیل می شود. که با پیوند یافتن به DNA موجب توقف ساخت آن و مرگ سلول می شود.
▪ فارماکوکینتیک
این دارو از راه خوراکی به خوبی جذب می شود و در اغلب مایعات و ترشحات بدن منتشر می شود. غلظت سرمی دارو ۲-۱ ساعت پس از مصرف خوراکی به اوج خود می رسد. نیمه عمر مترونیدازول در بزرگسالان ۱۲-۶ ساعت است که در صورت عیب کار کبد به ۲۹-۱۰ ساعت افزایش می یابد. دفع این دارو عمدتاً کلیوی است و تا ۱۵ در صد از دارو ممکن است از راه مدفوع دفع شود. ۲۰% از دارو بعد از مصرف واژینال به صورت سیستمیک جذب می شود.
▪ موارد منع مصرف
مصرف این دارو در سه ماهه اول بارداری اکیدا ممنوع است و جزء گروه X طبقه بندی می شود. ممکن است باعث مرگ یا نقص عضو جنین گردد.
▪ هشدارها
در صورت وجود عیب کار کبد و آناسفالوپاتی کبدی، مصرف این دارو باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.

عوارض جانبی
تهوع، استفراغ، طعم بد دهان،زبری زبان، اختلالات گوارشی، بثورات جلدی، کهیر و آنژیوادم، به ندرت خواب آلودگی، سردرد، سرگیجه، آتاکسی، تیره شدن ادرار، خارش، درد هنگام آمیزش، ترشحات غلیظ سفید رنگ از عوارض جانبی دارو هستند.

▪ تداخل دارویی
اثر وارفارین در صورت مصرف همزمان با این دارو ممکن است افزایش یابد. مترونیدازول متابولیسم فنی توئین را مهار میکنند و غلظت پلاسمایی این دارو را افزایش می دهند. فنوباربیتال، متابولیسم مترونیدازول را افزایش وغلظت پلاسمایی آن را کاهش می دهد.
مترونیدازول متابولیسم فلوئورواوراسیل را مهار میکند و احتمال مسمومیت با لتیم با مصرف همزمان مترونیدازول گزارش شده است . واکنش شبه دی سولفیرام با مصرف همزمان مترونیدازول و فراورده های حاوی الکل ممکن است بروز کند.
نکات قابل توصیه
▪ پیگیری وضعیت بالینی و آزمایشگاهی بیمار در صورتی که طول درمان از ۱۰ روز تجاوز کند، توصیه می شود.
▪ در صورت بروز تحریک گوارشی، مترونیدازول را می توان با غذا مصرف کرد.
▪ مترونیدازول تزریقی فقط باید به صورت انفوزیون آهسته وریدی مصرف شود. که در این صورت انفوزیون محلول ها یا سرم های دیگر باید قطع شود.
▪ شستن دست ها قبل و بعد از استعمال واژینال دارو توصیه می شود. همچنین رعایت اصول بهداشتی برای جلوگیری از بروز مجدد عفونت ضروری است.
▪ در صورت بروز حساسیت یا تحریک، مصرف دارو باید قطع شود.
▪ در صورت مصرف شکل واژینال این دارو در درمان تریکوموناز، استفاده از کاندوم به منظور پیشگیری از بروز مجدد عفونت ضروری است. ممکن است به طور همزمان مردان نیز به مصرف این دارو نیاز داشته باشند.
▪ در صورت بروز سر گیجه یا منگی با مصرف این داروباید احتیاط نمود.
▪ در طول مصرف شکل واژینال این دارو، به منظور پیشگیری از عفونت متقاطع، عفونت مجدد یا رقیق شدن دوز دارو، باید از مقاربت ج.ن.س.ی خودداری نمود.
مقدار مصرف به صورت خوراکی
▪ بزرگسالان
به عنوان ضد باکتری سیستمیک در عفونت های بی هوازی مقدار ۷/۵ mg/kg حداکثر تا یک گرم هر ۶ ساعت به مدت ۷ روز یا بیشتر مصرف می شود. در التهاب روده، ۵۰۰ میلی گرم چهار بار در روز، در کولیت ناشی از آنتی بیوتیک ۵۰۰ میلی گرم ۴-۳ بار در روز، در گاستریت و زخم دوازدهه ناشی از هلیکوباکترپیوری به عنوان درمان کمکی ۵۰۰ میلی گرم ۳ بار در روز به همراه سایر آنتی بیوتیک های خوراکی و درمان واژینوز باکتریایی، ۵۰۰ میلی گرم ۲ بار در روز برای ۷ روز مصرف می شود. به عنوان ضد تک یاخته در آمیبیاز ۷۵۰- ۵۰۰ میلی گرم ۳ بار در روز برای ۱۰-۷ روز، در بالانتیدیوز ۷۵۰ میلی گرم ۳ بار در روز برای ۵-یا ۶ روز، در ژیاردیاز ۲ گرم یک بار در برای ۳ روز یا ۲۵۰ میلی گرم ۳ بار در روز به مدت ۷-۵ روز و در درمان تریکوموناز ۲ گرم به صورت مقدار واحد، یک گرم ۲بار در روز به مدت یک روز یا ۲۵۰ میلی گرم ۳ بار در روز به مدت ۷ روز مصرف می شود.
▪ کودکان
به عنوان ضد باکتری در عفونت های بی هوازی۷/۵ mg/kg هر ۶ ساعت یا mg/kg 10 هر ۸ ساعت مصرف می شود. به عنوان ضد تک یاخته در درمان آمیبیاز ۱۱/۶-۱۶/۷ mg/kg ،سه بار در روز به مدت ۱۰ روز ، در بالانتیدیوز ۱۱/۶-۱۶/۷ mg/kg سه بار در روز به مدت ۵ روز، در ژیاردیاز ۵mg/kg سه بار در روز به مدت ۷-۵ روز و در درمان تریکوموناز ۵ g/kg سه بار در روز به مدت ۷ روز مصرف می شود.
مقدار مصرف به صورت تزریقی
▪ بزرگسالان
به عنوان ضد باکتری سیستمیک در عفونت های بی هوازی ابتدا ۱۵mg/kg و سپس ۷/۵ mg/kg تا حداکثر یک گرم، هر ۶ ساعت به مدت ۷ روز یا بیشتر انفوزیون وریدی می شود. برای پیشگیری از عفونت در اعمال جراحی، ۱۵mg/kg یک ساعت قبل از شروع جراحی و mg/kg 76/5 و ۱۲ساعت پس از مقدار اولیه، انفوزیون وریدی می شود، به عنوان ضد تک یاخته در درمان آمیبیاز ۷۵۰-۵۰۰ میلی گرم هر ۸ ساعت به مدت ۱۰-۵ روز انفوزیون وریدی می شود.
▪ کودکان
به عنوان ضد باکتری سیستمیک در عفونت های بی هوازی، در نوزادان نورس، ۱۵mg/kg به عنوان مقدار اولیه و سپس ۷/۵ mg/kg هر ۱۲ ساعت، ۴۸ ساعت پس از مقدار اولیه، انفوزیون وریدی می شود. در نوزادان کامل،۱/۵ mg/kg به عنوان مقدار اولیه و سپسmg/kg7/5 هر ۱۲ ساعت، ۲۴ ساعت پس از مقدار اولیه انفوزیون وریدی می شود. در نوزادان با سن ۷ روز و بزرگتر، مقدار ۱۵mg/kg به عنوان مقدار شروع و سپس ۷/۵ mg/kg هر ۶ ساعت از راه انفوزیون وریدی مصرف می شود.
▪ واژینال
در واژینوز باکتریایی یا تریکوموناز، ۵۰۰mg هر شب به مدت ۱۰ یا ۱۲ روز متوالی از راه واژینال مصرف می شود.
اشکال دارویی
▪ Infusion : 500mg/100ml
▪ Tablet : 250 mg
▪ Oral Suspension : 125mg/5 ml ( as Benzoate )
▪ Vaginal Tablet : 500mg
▪ Vaginal Gel : 0.75%

سوسپانسیون مترونیدازول عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی